Tag

taxi den haag

Browsing

PERSBERICHT – KNV Zorgvervoer en Taxi heeft alle colleges van Burgemeesters en Wethouders in een brandbrief laten weten dat de huidige situatie in het leerlingenvervoer niet langer houdbaar is. De ondernemers worden stelselmatig overvraagd, hebben tegelijkertijd niet altijd de mogelijkheden om de problemen op te lossen maar begrip lijkt daar nauwelijks voor te zijn. KNV-voorzitter Bertho Eckhardt hierover: ‘De huidige situatie zorgt voor onhoudbare druk op de vervoerders en hun personeel. Bedrijven zetten alle zeilen bij maar de frustraties lopen overal op, ook bij het personeel, en dat maakt het probleem alleen nog maar groter.’

De start van het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2023-2024 is niet in alle regio’s vlekkeloos verlopen. Omdat opdrachtgevers, ouders en kinderen zich daarover zorgen maken is hier flink aandacht voor geweest in de media. Ook de leden van KNV maken zich zorgen, maar om andere redenen. Zij vrezen het onbegrip dat over hen heen komt en de negatieve gevolgen daarvan terwijl zij elke dag alle zeilen bijzetten. Ondernemers worden echter begrenst door de mogelijkheden die contracten hen bieden, de vervoersplicht die zij hebben, de aantallen beschikbare chauffeurs en de weerbarstige praktijk van alledag.

Oorzaken problemen leerlingenvervoer

De problemen in het leerlingenvervoer hebben diverse oorzaken. Het grootste probleem is dat ondernemers door diverse oorzaken te maken hebben met een ernstig tekort aan chauffeurs. Ook is de vervoersvraag en daardoor de planning tegenwoordig complexer dan vroeger: er is bijvoorbeeld sprake van meer maatwerk en meer solo-vervoer dan voorheen. Ook vinden er nog mutaties plaats in de aantallen leerlingen als het schooljaar begonnen is of vlak ervoor. Te gemakkelijk zorgen opdrachtgevers er daarmee voor dat een zorgvuldige opgestelde planning dan de prullenbak in kan, juist op het moment dat het werk van start gaat. Ten slotte hebben ouders en leerlingen steeds hogere verwachtingen van het leerlingenvervoer, terwijl vervoerders gebonden zijn aan contracten die iets anders van vervoerders vragen dan de uiteindelijke gebruikers wensen.

Samen zoeken naar oplossingen voor de korte termijn

Namens de zorgvervoerders kijkt voorzitter Bertho Eckhardt liever naar oplossingen dan steeds maar stil te blijven staan bij de oorzaken. Tegelijkertijd plaatst hij daarbij wel een kanttekening: ‘Zorgvervoerders hebben niet de luxe niet om wachtrijen te creëren, een dienstregeling af te schalen of te zeggen: vol is vol, zoals elders in de economie wel mogelijk is.’ Hij vervolgt: ‘We pleiten er voor om nu de ergste problemen te verhelpen door zaken drastisch anders aan te pakken. We pleiten voor een kritische blik op de instroom in het vervoer en zien graag minder mutaties in routes, want daarvoor geldt: hoe ingewikkelder, hoe groter de kans op fouten. Ten slotte willen we af van het in gebreke stellen van vervoerders die hun stinkende best doen maar door personeelstekort en ziekteverzuim het werk niet aankunnen. Ook het opleggen van malussen in dergelijke gevallen moet ophouden. Dit leidt alleen maar af, leidt tot meer druk en meer vertraging. Opdrachtgevers en ondernemers moeten juist samen zoeken naar praktische oplossingen. Als dat betekent dat afgeweken moet worden van gemaakte afspraken? Durf daar dan voor te kiezen! Kortom, opdrachtgevers en vervoerders moeten gezamenlijk aan tafel.’

Op woensdag 27 september is het eerste gezamenlijke congres voor opdrachtgevers en vervoerders in het doelgroepenvervoer. Een middag vol inspiratie, laatste ontwikkelingen en het ontmoeten van interessante connecties in het doelgroepenvervoer.

We heten u van harte welkom bij de Prodentfabriek in Amersfoort. Het congres heeft beperkte beschikbaarheid en richt zich hoofdzakelijk op vervoerders en opdrachtgevers met ervaring in aanbestedingen voor doelgroepenvervoer. U kunt met maximaal twee personen per deelnemende partij deelnemen.

Het doelgroepenvervoer heeft een ambitie: zero emissie, zo snel als het kan. Géén fossiele uitstoot meer: een mooie opgave voor vervoerders en voor hun opdrachtgevers, gemeenten.

Wat is nodig om de doelstelling van duurzaam doelgroepenvervoer op korte termijn te realiseren? Welke randvoorwaarden zijn essentieel? Wie hebben we daarvoor nodig? Hoe vinden we elkaar en houden we rekening met elkaars belangen? Wat is de beste manier op doelgroepenvervoer aan te besteden? Hoe houden we het betaalbaar en maken we het toekomstbestendig?

Alleen door goede samenwerking bereiken we op langere termijn het beste resultaat. Om samen een flinke stap in de goede richting te zetten, houden vervoerders en opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer voor het eerst gezamenlijk een congres op

27 september 2023

12.00 – 17.00 uur

Prodentfabriek in Amersfoort

Laat je verrassen en ga met elkaar in gesprek! Ontdek hoe ver anderen zijn bij verduurzamen, tegen welke belemmering ze aanlopen en krijg tips voor goede samenwerking en je eigen praktijk. Ga na afloop van het congres naar huis met goede ideeën, waarmee je vaak de volgende dag al aan de slag kunt.

Meld je aan! 

Kom woensdag 27 september naar het congres voor een onvergetelijke middag vol inspiratie. Meld je aan op de eventwebsite via deze link (max. 2 personen per organisatie).

Het congres ‘Samen op weg naar duurzaam doelgroepenvervoer’ wordt georganiseerd door het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit, VDVN, de Vereniging Doelgroepenvervoer Nederland, CROW en het ministerie van I&W.

Zorgvervoerders ondervinden massaal problemen door capaciteitsproblemen bij het CBR. Door de problemen bij het CBR kunnen steeds meer chauffeurs niet op tijd praktijkexamens doen. De instroom van nieuw personeel dreigt daardoor vast te lopen. Dit wordt extra hard gevoeld doordat er in de sector al meer dan 1200 chauffeursvacatures open staan. Het tekort aan chauffeurs kan leiden tot rituitval dat op zijn beurt groot ongemak veroorzaakt bij klanten die afhankelijk zijn van zorgvervoer. De dreiging van uitvallende ritten zorgt daarnaast voor onvrede bij opdrachtgevers en onzekerheid, stress en extra uitval bij de chauffeurs en bedrijven die geconfronteerd worden met een te groot werkpakket voor de beschikbare capaciteit.

KNV Zorgvervoer en Taxi luidt daarom de noodklok. KNV-voorzitter Bertho Eckhardt hierover: ‘Dat de druk in het zorgvervoer door de personeelstekorten hoog was, bleek na de vorige zomer al toen het leerlingenvervoer hierdoor in het nieuws kwam. De sector zet met man en macht in op het werven van chauffeurs, wat nog steeds lastig is. De problemen bij het CBR ondervonden we toen ook al en deze dragen nog steeds negatief bij aan het personeelstekort. Er moet dus snel een oplossing gevonden worden, willen we het zorgvervoer in stand kunnen houden.’

Oplossing voor de korte termijn noodzaak

KNV Zorgvervoer en Taxi pleit uiteraard voor meer examencapaciteit bij het CBR, zodat meer chauffeurs kunnen instromen. Alleen is dat geen oplossing voor de korte termijn. Eckhardt: ‘Recent is de termijn van het leerwerktraject (LWT) in de sector van vier naar zes maanden gegaan.[1] Dat geeft ruimte. Ook nam het CBR extra maatregelen. Maar dat is allemaal niet genoeg. We zien dat bedrijven klem blijven zitten en er inmiddels meer dan 250 chauffeurs in afwachting zijn van een examen. We pleiten er daarom ook voor dat de termijn van het LWT-traject wordt verlengd, al is het maar totdat het CBR de vraag weer aan kan’.

Doordat er nu lang gewacht moet worden op het praktijkexamen stroomt bovendien een deel van de chauffeurs vroegtijdig weer uit omdat ze werk vinden buiten het zorgvervoer. Een langer leerwerktraject helpt om dat te voorkomen.

Langetermijnoplossingen

Voor de langere termijn pleit KNV Zorgvervoer en Taxi voor een compleet ander systeem. Een systeem waarin een goede opleiding centraal blijft staan, maar waar de branche minder afhankelijk is van de examineringsdienstverlening van het CBR. Bertho Eckhardt daarover: ‘Bedrijven met personeel in dienst kunnen veel zelf doen en organiseren. Er zit meer dan genoeg kennis in de branche om kwalitatief goede chauffeurs ook zelf op te leiden, zonder dat daarbij iedereen geëxamineerd hoeft te worden door het CBR. Idealiter gaan we als branche toe naar een systeem waarbij chauffeurs in loondienst opgeleid worden door de bedrijven, waar onafhankelijk toezicht op wordt gehouden. Het mes snijdt aan twee kanten: bedrijven zijn niet langer afhankelijk van de beschikbare capaciteit bij het CBR en het CBR kan haar capaciteit elders inzetten.’

[1] Het LWT-traject geeft een chauffeur de mogelijkheid om voor een periode van maximaal zes maanden praktijkervaring op te doen in het zorgvervoer, en in die periode het vakdiploma taxichauffeur te halen. Een verlenging van de duur van het traject geeft de bedrijven lucht doordat aspirant-chauffeurs langer ingezet kunnen worden.

2022 was, again, an eventful year. This year we had less to do with corona, although the after-effects are still palpable. In particular, the further increase in the staff shortage, the high inflation and the sharp rise in costs had a major impact on the companies. Negotiations on a new Collective Labor Agreement for Healthcare Transport and Taxi have also never been surrounded by so many actions from the trade unions. A lot has come your way as an entrepreneur. We would like to look back with you.

2022

Corona, driver shortages and sharply increased costs

Get started 2022, the sector still had to deal with restrictive measures in transport due to corona, but fortunately these were lifted at the end of March. No additional measures have subsequently been found to be necessary, and it is more up to the sectors themselves to take appropriate measures if necessary. This has led to one new protocol for all modes of transport and provides for four scenarios in which the coronavirus could occur: from very light (scenario 1, comparable to a cold/flu) to very severe (scenario 4, socially disruptive/great pressure).

However, other problems arose that made it quite a challenge to be able to continue all transport this year, especially due to the increasing shortage of personnel. Entrepreneurs have spent a lot of time and money on recruiting new staff this year. In SFM context, the recruitment campaign ‘Rout? Become a driver !’ started. As KNV, we have paid the necessary attention to the subject, in discussions with clients and governments and through our input in the round table discussion in the House of Representatives. We have also achieved that a counter for employers has been set up at the CBR. This desk must offer employers tailor-made solutions if LWT drivers cannot take exams in time.

The outbreak of war in Ukraine meant that inflation and costs continued to rise, in particular the fuel costs. At the request of KNV, SFM consultancy firm Panteia had already calculated what additional impact this would have on the NEA development index, which is historically high for 2022. In our discussions with clients, we continue to propagate the usefulness and necessity of applying the NEA index.

2025

Care transport

This year a quality framework for seated patient transport was drawn up, of which KNV is one of the signatories. Agreements have been made about the quality of patient transport. It must provide a good basis for negotiations between market parties, taking into account price, efficiency and quality. With the signing, all parties commit themselves to jointly ensure that this is guaranteed.

In 2022 the lying care transport foundation was established. The aim of the foundation is ‘to promote the quality of recumbent care transport without medical grounds, as well as its regulation’ . The foundation is an initiative of KNV and stems from the wish expressed by health insurers to guarantee the quality of recumbent care transport by means of a quality framework.

2022

Consumer taxi transport

KNV is and will remain active in various large cities and municipalities, which have their own taxi regulation for taxis active in the consumer market. Amsterdam continues to receive special attention, where the municipality wants to move towards a different policy, and where KNV has some reservations. The efforts of KNV therefore remain useful and necessary, because the image of the entry-level market is often decisive for our entire sector.

2022 Sustainability

In the long term (at the latest 2030) all healthcare and taxi transport must be zero emission (ZE). KNV signed two covenants for this, on the one hand for healthcare transport and on the other hand for consumer taxi transport. It is important that an exception is made for care transport and in particular for wheelchair buses, if a municipality in 2025 is already working with a ZE zone taxi want to. Adequate charging infrastructure, possible subsidy for the purchase of a ZE taxi, the shared use of public transport lanes and a level playing field between the entry and delivery market are also topics of discussion with, among others, the Ministry of Infrastructure and Water Management and municipalities.

2022

Regulations

Already some For years, efforts have been made to develop a successor to the current BCT. KNV is in favor of this and is closely involved in the new BCT variant. The aim is to ensure that the new BCT is practical, easy to work with, does not impose unnecessary costs on entrepreneurs and, above all, that ILT can properly monitor compliance with working and rest times. The latter is currently rather lacking.

At EU level, in 2022 talked about making a guideline for platform workers. The set-up of that directive and the discussions about it in the European Parliament made it clear that regular taxi centers and TTOs (approved taxi organisations) could also be affected by this. Through joint efforts via the IRU and Taxi4SmartMobility, we have succeeded in keeping the taxi sector outside the scope of this for the time being. The wording is not yet ideal, but it does allow consultation at national level.

Partly due to the continuing capacity problems at the CBR, as a result of which LWT drivers cannot take their exams within 4 months. KNV has urged the ministry to extend the LWT term. The ministry wants to extend the term to 6 months and is now working on amending the regulations.

Finally, we achieved that from now on an employer will be informed if something with validity of a driver card is in hand. As far as KNV is concerned, this should certainly happen, but that is difficult due to privacy rules. ILT will now inform an employer if it is known when an official report is drawn up.

2022 Social Affairs

After a number of difficult rounds of negotiations in which the proposals of KNV and those of trade unions FNV and CNV were far apart, the members voted of CNV nevertheless accepted the final offer of KNV. With this, a new collective agreement was reached, so that employees can look forward to a wage increase of 8% as of 1 January 2022. We are currently working hard on the elaboration of the agreement in a new Cao text.

2022

Other work of our association

In addition to the above, the association office answered various member questions, you received weekly emails, we organized webinars about current themes (such as the BCT, paid time and MaaS), we were present during the Taxi Expo and the Contract Transport Congress, the office provided support in employment law matters and there were lobby activities behind the scenes to represent your interests (also at EU level). . And there was regular contact with (trade) press.

Read the complete Annual overview 2022 of KNV Zorgtransport en Taxi (PDF)

Partijen leggen cao Zorgvervoer en Taxi ter algemeen verbindend verklaring voor bij ministerie

KNV Zorgvervoer en Taxi en CNV Vakmensen hebben hun handtekening gezet onder de nieuwe cao voor het zorg- en taxivervoer. De nieuwe cao is op 1 januari ingegaan en heeft een looptijd van anderhalf jaar. Centraal in het cao-akkoord staat een loonsverhoging van 8% met ingang van dit jaar en nog eens 4% per 1 januari 2024. De loonsverhoging in het zorg- en taxivervoer behoort daarmee landelijk gezien tot een van de grootste loonstijgingen per 1 januari 2023. Ook de loondoorbetaling bij ziekte en de pauzeregeling veranderen ten gunste van de werknemers. CNV en KNV hebben de cao direct na de ondertekening aangemeld voor algemeen verbindend verklaring, zodat de breed gewenste loonsverhoging op tijd doorgevoerd wordt.

Werkgeversorganisatie KNV Zorgvervoer is erg blij met het definitief worden van de cao. KNV-voorzitter Bertho Eckhardt: ‘We zijn erg blij met het tot stand komen van de nieuwe cao. Ik verwacht dat het ministerie van Sociale Zaken en Werk de cao snel algemeen verbindend zal verklaren, aangezien KNV het vereiste aantal ondernemers in het zorg- en taxivervoer vertegenwoordigd. Met een algemeen verbindend verklaarde cao komt er een einde aan de onrust in de sector. Veel werknemer zitten immers te wachten op de loonsverhoging die door zowel werknemers als ondernemers werd gewenst en deze wordt nu doorgevoerd. We zijn nog steeds erg blij dat CNV zijn verantwoordelijkheid heeft genomen zodat we nu samen verder kunnen kijken naar de toekomst.’

October 6th is the day. Then the Dutch taxi industry will gather at the Taxi Expo 09. Taxi Expo is the meeting place for the taxi world – from client to carrier to vehicle manufacturer.

The industry will discuss the future with each other, sharing the latest insights. But it is also a day of relaxation and conviviality.

Have a conversation with suppliers and service providers about innovations and developments, or just to drink a good cup of coffee together.

National Contract Transport Congress: This year’s congress on target group transport is about optimizing budgets, voluntary transport initiatives and the integration with public transport.

On the exhibition floor: Participate in business workshops that concern the sector – such as the latest state of affairs in employment law and promoting the employability of staff. Join a tour of the exhibition floor or go speed dating on the network square.

Taking up with colleagues: Every year, Taxi Expo is the meeting place for taxi entrepreneurs with and without staff, clients, suppliers and other parties involved in the taxi world. Make one-on-one appointments via the network tool.

The Taxi Innovation Prize: Continuing to innovate is important. That is why the Taxi Innovation Prize is awarded every year during the Taxi Expo.

KNV is a partner of the Taxi Expo. Taxi Expo is organized by ProMedia.


4957 4957

KNV chairman Bertho Eckhardt explains what KNV Zorgtransport en Taxi stands for and what the industry association stands for in 2000 the priorities are.

What are you for trade association?

‘Our members are companies that provide passenger transport with a blue license plate . 20 until 25 percent of them serve the consumer market – the rest of the members are in care and student transport. These are often large orders that run through the national government or local authorities. Or through health insurers, such as patient transport with an indication, for example for kidney dialysis. We have 2000 members, totaling over 000.000 vehicles. There used to be more, but there have been a lot of mergers and acquisitions in the sector in recent years. The degree of organization is relatively low in the consumer taxi market – there are many self-employed people without employees. Taxi centers are affiliated with us.’

What are you doing right now?

‘With the preparation of the sector plans COVID-19. Our goal is to continue to transport as many target groups as possible, so that these people continue to be part of society in times of corona. But we must be able to do this in an effective and profitable way. Suppose that a tender is based on seven people per van. If that becomes three or four, the carriers will run at a loss.

It is not convenient that transport is not formally part of the care chain. It is the same world, but not in terms of laws and regulations. Healthcare falls under the Ministry of VWS, transport under that of I&W. This requires a lot of coordination, while an integrated approach would be better. Patient associations would also like this.’

What other current issues are involved?

‘Like almost all sectors, our members are facing serious staff shortages. Because there are too few drivers, some children in student transport arrive too early or too late at school. There are many part-timers. Employers do of course ask them to work more hours, but then they often do not benefit net. The government must do something about this, but it will take time. In the meantime, it would help if drivers in training could already get started. Our proposal is to extend the exemption from four months to one year. People can then be deployed sooner.

Another point is the metropolitan policy on sustainable transport. Amsterdam is aiming for zero emissions in 2025. That ambition is fine, but we have to be realistic.

Some entrepreneurs have just invested in their fleet. That is why we are discussing a realistic transitional period with the aldermen.

We also want the Passenger Transport Act 250 modernize. This law covers, among other things, taxi permits and driving and rest times. We advocate seeing the boarding and order market as one, so that calling taxis and traditional taxis must meet the same requirements. Now, for example, one taxi may park to wait for a customer and the other must continue to drive around. That is inexplicable, not even from a sustainability point of view.’

How do you see the future of the trade association?

‘As a trade association you have to connect with the zeitgeist and identify trends. That requires a certain flexibility. Digitization is a game changer in our industry: think of the call taxis and platforms. We have nothing against that in itself, but it is important to ensure a level playing field.

It is important to see opportunities. For example, pilots are underway to link small-scale passenger transport to public transport in sparsely populated areas. After all, the vans that drive around are not always full. That is ‘mobility as a service’, where people can order and pay for transport via an app.’

A more extensive version of this interview appeared on 18 July 2025 in the joint news section ‘Branche associations speak’ of VNO-NCW and MKB-Nederland.

2000