Tag

City News

Browsing

Rond het Zuiderpark liggen onderandere de wijken Rustenburg-Oostbroek en Moerwijk. De leefbaarheid in deze wijken staat onder druk. Het grote verschil tussen beide wijken is aan de ene kant Rustenburg-Oostbroek, waar de wijk voor 80 procent uit koopwoningen bestaat en waar veel sprake is van verhuur door particulieren. Aan de andere kant heb je Moerwijk met typisch Haagse portiekwoningen en kleinere flatwoningen die worden verhuurd via woningcorporaties.

In beide wijken is sprake van veel drugsgebruik en drugshandel. De verloedering, overlast op straat en dreiging die beide veroorzaken versterken het gevoel van onveiligheid van de buurtbewoners.

De gemeente probeert op verschillende manieren de leefbaarheid en de veiligheid in deze wijken te verbeteren. Een integrale handhavingsactie is één van de zichtbare maatregelen.

VerkeerscontrolesBij het controleren van auto’s, scooters, elektrische steps en busjes door de politie zijn in totaal 97 bekeuringen geschreven. Drie personen zijn aangehouden vanwege bedreiging, oplichting of rijden zonder rijbewijs of met valse papieren. De persoon die werd aangehouden in verband met een bedreiging stond hiervoor gesignaleerd en had een hond in de auto. Na de aanhouding van de man, is de hond opgehaald door zijn buurvrouw.

Verkeerscontrole in het Zuiderpark Naast de vaste verkeerscontrole is het verkeer op meerdere plekken in de wijken gecontroleerd en is er op verschillende plekken gelaserd op snelheid. Op een weg waar het verkeer normaal 50 km per uur mag rijden is een keer 77 km per uur gemeten.

Ook opgevoerde scooters kunnen een hoge snelheid bereiken. Zo is er bij een scooter 75 km per uur gemeten. Een beginnende bestuurder op een scooter was onder invloed van alcohol en blies 260 ugl waar je normaal niet meer dan 88 ugl mag blazen. Daarnaast zijn 3 personen aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs. Bij twee andere scooterrijders is een mes en gereedschap voor inbreken in beslag genomen. In totaal zijn 30 scooterbestuurders bekeurd voor onder andere niet goedgekeurde helmen en rijden over de stoep.

Blazen tijdens verkeerscontrole De gemeentelijke belastingdienst heeft in totaal 16.104 voertuigen gecontroleerd. Op 21 voertuigen is beslag gelegd, waarvan 18 een wielklem kregen voor een totaalbedrag van € 44.008,-. Twee keer is direct betaald (€ 4.911,-) en één auto is weggesleept voor € 2.555,-.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben twee keer een bevel gegeven aan taxichauffeurs voor het staken van de arbeid wegens onvoldoende wekelijkse rust.

Flyer brandweer over doorrijdbaarheid straten De brandweer controleerde op de doorrijdbaarheid en bereikbaarheid in de wijken. Er is 26 keer geconstateerd dat de brandweer er niet langs kan met de bluswagen. Met name op de Nunspeetlaan was het moeilijk manoeuvreren. Op de voertuigen zijn folders achtergelaten. Eén bewoner is aangesproken die net zijn busje parkeerde waar het niet mocht.

Controles NS en HTMOp station Moerwijk en de Loevesteinlaan is door de teams van NS en HTM gecontroleerd op onder andere vervoersbewijzen. 132 boetes zijn door HTM uitgedeeld voor het niet tonen van een geldig vervoersbewijs. Drie keer is er bekeurd voor het niet laten zien van geldig identiteitsbewijs en één persoon is bekeurd voor het opgeven van verkeerde gegevens.

De NS heeft 52 boetes uitgedeeld voor het niet tonen van een geldig vervoersbewijs. Sinds 1 oktober 2020 is het niet meer toegestaan om te roken op het station. 10 rokers waren hier niet van op de hoogte en kregen een waarschuwing.

NS controle treinen Gezamenlijke horecacontroleVerschillende teams slaan de handen ineen tijdens de gezamenlijke horecacontrole. De horecacontroles zijn uitgevoerd door een team bestaande uit de Handhavingsorganisatie, de politie, de NVWA, de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH), de Douane en de sociale dienst (SZW).

In totaal zijn er 23 ondernemingen gecontroleerd. De douane heeft 15 tot 20 kilo tabak in beslag genomen. SZW doet 11 keer onderzoek naar uitkeringsfraude. De NVWA heeft 3 boetes uitgedeeld in verband met roken in een onderneming, drie keer is er een monster genomen van shisha of tabak. Deze monsters worden nader onderzocht. Er is 1 boete uitgedeeld voor de afwezigheid van een allergenenkaart en er zijn diverse waarschuwingen gegeven in verband met gebrek aan hygiëne.

Door Stedin is één keer geconstateerd dat er een zegel in de meterkast was verbroken en de ODH heeft meerdere waarschuwingen uitgedeeld voor milieufeiten.

Aanpak overlast in de wijkenDe Handhavingsorganisatie ziet erop toe dat de wijken in de stad leefbaar blijven. Verschillende teams zoals het horecateam, handhavers op de fiets (bikers), het toezichtteam, het Handhavingsteam Escamp en het perkeerteam (scan- en Mulderteam) trekken de wijken in om overlast aan te pakken.

Met tape afgeplakt kenteken In totaal zijn er door het scanteam 6707 voertuigen gescand. Daarvan ontvangen 123 voertuigen een naheffing. Er zijn 67 bekeuringen uitgedeeld voor foutparkeren en 3 voertuigen zijn weggesleept. Bij een auto was de kentekenplaat op de achterkant van het voertuig afgeplakt met gele tape om scanauto’s te omzeilen. De tape is eraf gehaald. De persoon van dit voertuig bleek geen vergunning te hebben en ook niet betaald te hebben op een plek waar wel parkeergeld moet worden betaald. Ook de eigenaar van deze auto ontvangt een naheffing.

Door het handhavingsteam zijn drie bekeuringen uitgedeeld voor het niet tonen van geldig identiteitsbewijs, voor bedelen en voor het drinken van alcohol waar dit niet is toegestaan. Er is gewaarschuwd voor fietsen over de stoep, hangen in een portiek en in het openbaar drinken van alcohol waar dat niet mag. Ook zijn 25 fietswrakken verwijderd. Zes keer is er melding van grofvuil op straat doorgegeven aan het stadsdeel en er zijn 9 gesprekken gevoerd met mensen die hun hond uitlieten en geen poepzakjes voor hondenpoep konden laten zien.

Illegale huur en prostitutieDe Haagse Pandbrigade werkte tijdens de actie samen met Stedin, SZW en Haagse woningcorporaties. Bij 47 woningen, waaronder sociale huurwoningen rond de Jan Luykenlaan en Van Baerlestraat, is gecontroleerd. In totaal stonden 47 huurders ingeschreven, terwijl ze er zelf niet wonen. 33 mensen waren dan weer woonachtig in huizen waar ze niet ingeschreven stonden. In totaal is er 10 keer illegale bewoning geconstateerd en er is 10 keer fraude aangetroffen door het fraudeteam van Staedion en Hof Wonen. Bij drie woningen waren de misstanden van dusdanige aard, dat deze woningen worden teruggevorderd door de woningcorporaties en later opnieuw worden vrijgegeven voor woningzoekenden die daar recht op hebben. Door Stedin zijn er 3 fraudezaken geconstateerd en op één elektriciteitsmeter zat een magneet. Driemaal is er te hoge huur betaald voor een woning. Het hoogste huurbedrag dat voor een woning in Rustenburg wordt neergeteld bedraagt € 2.880, -.

Illegale prostitutie ontdekt Door Vreemdelingenpolitie (AVIM) zijn op een adres 3 personen aangetroffen die niet legaal in de EU verblijven. De paspoorten zijn ingenomen.

Op een ander adres is er tweemaal niet-vergunde prostitutie aan huis aangetroffen. Het HEIT is ter plaatse gekomen en de twee dames zijn meegenomen naar het politiebureau. Ook zij bleken niet legaal in de EU te verblijven. Hun paspoorten zijn ingenomen en het HEIT gaat verder met ze in gesprek en geeft hulp.

Ziet u iets verdachts bij u in de buurt? Melden helpt! Tijdens de integrale handhavingsactie worden mensen op straat geïnformeerd over de handhavingsacties en worden er flyers uitgedeeld. Mensen krijgen informatie over de actie en kunnen ook zelf melden. Het melden van misstanden draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk.

Gemeente en politie krijgen steeds vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties. Dat is heel goed. Zo kan er gerichter actie ondernomen worden. Dus werk mee en meld!

Via een melding openbare ruimte voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.Via denhaag.nl/meldingen voor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 – 8844 (geen spoed, wel politie) of bij de wijkagent.Volledig anoniem een melding doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 – 7000.Meld vermoedens van misstanden met uitzendwerk bij Inspectie SZW (Nederlandse Arbeidsinspectie).

Persbericht

Gepubliceerd: 13 oktober 2023Laatste wijziging:

De Eerste Kamer heeft op 3 oktober 2023, na eerder akkoord van de Tweede Kamer, ingestemd met het wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023. Dat betekent dat huishoudens met een laag inkomen ook dit jaar weer recht hebben op een tegemoetkoming in de energiekosten. Gemeente Den Haag heeft de regeling uitgebreid zodat meer Haagse huishoudens recht hebben op een energietoeslag. En streeft ernaar dit snel (en zoveel als mogelijk automatisch) uit te betalen.

Dit jaar krijgt in Den Haag een grotere groep mensen de energietoeslag. Een huishouden komt in aanmerking voor de toeslag wanneer er sprake is van een inkomen tot en met 150 procent van de bijstandsnorm. Vorig jaar was de grens tot en met 130 procent van de bijstandsnorm. Met deze verruiming wil de gemeente nog meer mensen helpen met de hoge energiekosten.

De gemeente streeft ernaar zo snel mogelijk een uitbetaling te kunnen doen Om huishoudens snel duidelijkheid te geven en een uitbetaling te kunnen doen, krijgt een deel van de inwoners de energietoeslag automatisch op hun rekening. Dit geldt voor huishoudens die vorig jaar de energietoeslag hebben gekregen en waarbij hun situatie niet is veranderd. De gemeente werkt er hard aan om voor deze groep vanaf eind oktober de toeslag op hun rekening te storten. Overige huishoudens kunnen dan vanaf begin november een aanvraag doen op denhaag.nl.

Hoogte energietoeslag In 2022 hebben veel Haagse huishoudens al een vooruitbetaling van 500 euro ontvangen. Dit heeft geen invloed op de energietoeslag 2023. In 2023 ontvangen Haagse huishoudens de volgende bedragen:

Huishoudens met een inkomen tot en met 130 procent van de bijstandsnorm krijgen 800 euro. Huishoudens met een inkomen tot en met 150 procent krijgen 400 euro. Studenten Studenten kunnen geen energietoeslag aanvragen. Voor hen is er een aparte regeling. Zij krijgen een eenmalige tegemoetkoming van 400 euro via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze regeling geldt voor studenten met een uitwonende basisbeurs en een aanvullende beurs, en voor studenten die langer studeren en eerder een aanvullende beurs kregen. DUO keert deze tegemoetkoming vanaf januari 2024 automatisch uit aan studenten die er recht op hebben.

Maatwerk bij hoge energiekosten Haagse inwoners (ook studenten) die ondanks de energietoeslag of andere tegemoetkomingen in de energiekosten toch nog problemen ondervinden met het betalen van de energierekening kunnen uiteraard terecht bij de Helpdesk Geldzaken zodat er naar een oplossing op maat gezocht kan worden zoals de individuele bijzondere bijstand. Voor meer informatie en het maken van een afspraak gaat u naar helpdeskgeldzaken.nl.

Meer informatie Raadsmededeling Energietoeslag (RIS 316808)Energietoeslag aanvragen

Stad in de raad Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. In deze vergadering waren er zes insprekers over het coalitieakkoord.

Wilt u een keer inspreken? Kijk dan voor de spelregels en het aanmelden op denhaag.nl/stadinderaad.

Statement burgemeesterVoorafgaand aan het debat stond burgemeester Jan van Zanen stil bij de vreselijke gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Hij gaf aan dat de gedachten van het stadsbestuur uitgaan uit naar de slachtoffers, de nabestaanden en iedereen die in onze internationale stad een bijzondere band voelt met de mensen daar.

Haags akkoord 2023-2026Op maandag 2 oktober hebben D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA en DENK hun nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. De titel van het coalitieakkoord is Haags akkoord 2023 – 2026. Hierin staan de plannen van de coalitiepartijen voor de komende drie jaren. Ook staat in het coalitieakkoord beschreven voor welke plannen extra geld wordt uitgetrokken en waar de komende jaren juist minder geld voor beschikbaar is.

Tijdens deze raadsvergadering voerde de gemeenteraad een debat over dit akkoord. Daarbij werden de volgende moties aangenomen:

Motie Dupeer ondernemers niet met emissievrije zones (Hart voor Den Haag en anderen)

Motie Eerbetoon Golden Earring (Hart voor Den Haag)

Motie Eindelijk realiseren ADO-voetpad (Hart voor Den Haag)

Motie Haagse straatnamen vernoemen naar typetjes Van Kooten en De Bie (Hart voor Den Haag)

Motie Handhaaf eindelijk op misstanden op bedrijventerrein ZKD (Hart voor Den Haag en anderen)

Motie Met Senioren naar ADO (Hart voor Den Haag)

Motie Paul van Vlietplein (Hart voor Den Haag)

Motie Haags Investeringsfonds (Hart voor Den Haag)

Motie Geen hoorzitting bij benoeming politieke ambtsdragers (VVD en anderen)

Motie Zorgvuldige besluitvorming (VVD)

Motie Niet bezuinigen op steun voor Haagse werklozen (SP en anderen)

Motie Niet verder bezuinigen op ouderenzorg (ChristenUnie/SGP en anderen)

Voorstel benoeming wethoudersNa het debat over het coalitieakkoord stemde de gemeenteraad over de benoeming van de twee nieuw voorgedragen wethouders: Robert Barker, die werd voorgedragen door de Partij voor de Dieren, en Nur Icar, die is voorgedragen door DENK. Vervolgens werden de nieuwe wethouders beëdigd door de burgemeester.

Wethouders Robert Barker en Nur Icar bij hun beëdiging. Foto: Martijn Beekman Het volledige college bestaat nu uit:

Robert van Asten: Stedelijke Ontwikkeling, Bibliotheken en Europa  Saskia Bruines: Financiën, Cultuur en Economische Ontwikkeling  Mariëlle Vavier: Armoede, Inclusie en Zorg en Internationale Zaken Arjen Kapteijns: Energietransitie , Mobiliteit en AfvalRobert Barker: Buitenruimte, Dierenwelzijn en MilieuMartijn Balster: Volkshuisvesting, Welzijn, Wijken en Zuidwest  Hilbert Bredemeijer: Onderwijs, Jeugd, Sport en DienstverleningNur Icar: MKB-economie, Werk en ParticipatieBeëdiging nieuwe raadsledenDoordat twee raadsleden tot wethouder benoemd zijn, moesten er ook twee nieuwe raadsleden geïnstalleerd worden. Dat zijn Hanneke Schmeets voor de Partij voor de Dieren en Beytullah Çelik voor DENK.

Raadsleden Beytullah Çelik en Hanneke Schmeets voorafgaand aan hun beëdiging. Foto: Martijn Beekman BesluitenlijstOp de besluitenlijst staan de voorstellen waarover een besluit kan worden genomen zonder daar over te debatteren. Deze voorstellen worden per hamerslag aangenomen. De gemeenteraad heeft in deze vergadering ingestemd met de toetreding van raadsleden Lesley Arp en Rutger de Ridder tot het presidium. Het presidium bestaat uit 5 raadsleden en vormt het dagelijks bestuur van de gemeenteraad. Zij bereiden de agenda van de gemeenteraad voor en bepalen wanneer de gemeenteraad welke onderwerpen bespreekt.

Afronding debat commissieRegelmatig komen er in commissievergaderingen onderwerpen voorbij waar de raad geen besluit over hoeft te nemen, maar een of meerdere raadsleden wel moties over willen indienen. Zij kunnen deze onderwerpen voor de raadsvergadering agenderen ter afronding van het debat in de commissie. In deze raadsvergadering zijn er moties ingediend over het volgende onderwerp:

Hijsen Israëlische vlagHierbij is één motie aangenomen: Motie Den Haag solidair (Partij voor de Dieren en anderen)

Herstemming mbt horecacategorie FastfoodOp donderdag 5 oktober is voorstel mbt Horecacategorie Fastfood besproken in de gemeenteraad. De gemeente wilde het huidige model van horecacategorieën actualiseren met daarin een afzonderlijke horecacategorie voor fastfood. Dit komt voort uit de wens van zowel het college als de raad om meer te kunnen sturen op het soort horecaconcept. Om dit mogelijk te maken werd aan de raad voorgesteld het horecabeleid aan te passen. Omdat in de raadsvergadering van 5 oktober de stemmen staakten bij de stemming over twee moties en het voorstel zelf, werd hier in deze vergadering opnieuw over gestemd. Het voorstel van het college inzake Horecacategorie Fastfood werd verworpen. Ook de twee moties die in herstemming werden gebracht, werden verworpen.

De vergadering terugkijken?Het videoverslag van de volledige vergadering is terug te kijken op denhaag.nl/uitzendingenraad.

De agenda vindt u hier op het raadsinformatiesysteem.

Persbericht

Gepubliceerd: 9 oktober 2023Laatste wijziging: 9 oktober 2023

Iedereen die wil, moet op de fiets kunnen stappen. Dat betekent dat mensen toegang moeten hebben tot een goede, veilige en passende fiets; en de vaardigheden moeten hebben om veilig te kunnen fietsen. Daar zetten gemeenten, bedrijven, maatschappelijke partners en het kabinet zich voor in. Maandag, op de Dag van de Stad, maken zij in Arnhem de samenwerking officieel door de City Deal Fietsen voor Iedereen te ondertekenen. Namens de gemeente Den Haag heeft wethouder Robert van Asten onder de deal zijn handtekening gezet.

Bij de City Deal zijn veertien gemeenten, zes maatschappelijke partners, drie ministeries en twee bedrijven betrokken. Voor de komende vier jaar is in totaal bijna drie miljoen euro beschikbaar voor projecten in wijken, steden en landelijk gebied voor het stimuleren van het hebben en kunnen fietsen.

Wethouder Robert van Asten: ‘‘Deze City Deal sluit naadloos aan bij ons plan ‘Ruim baan voor de Fiets’. We hebben de afgelopen tijd acties genomen en initiatieven gesteund om iedereen in Den Haag aan het fietsen te krijgen. Zo werken we bijvoorbeeld samen met partners om het mogelijk te maken dat kinderen zonder fiets een eigen exemplaar krijgen. Ontzettend belangrijk, want iedereen in onze stad moet kunnen fietsen. Daar blijven we ons voor inzetten. De City Deal gaat ons hierbij zeker helpen.’’ Ruim baan voor de fiets in Den HaagDen Haag is al een echte fietsstad. De ondertekende City Deal sluit daarom ook goed aan bij de weg die de gemeente is ingeslagen. Vooral bij het doel om nog meer Hagenaars aan het fietsen te krijgen. Momenteel worden in Den Haag bijvoorbeeld al fietslessen georganiseerd op basisscholen, worden nieuwe fietsparkeerplekken gecreëerd en wordt gewerkt aan meer veilige fietsroutes.

Twintig procent fiets (bijna) nooitNederland heeft meer fietsen dan mensen. Met elkaar hebben we 23 miljoen fietsen. Tegelijkertijd heeft niet iedereen in Nederland een fiets; van alle Nederlanders vanaf zes jaar oud heeft twaalf procent op dit moment geen fiets. Ruim twintig procent van de mensen fietst nooit of bijna nooit. Een deel hiervan, onder wie kinderen, heeft moeite om het fietsen zich eigen te maken. Bijvoorbeeld omdat ze nooit geleerd hebben om te fietsen van hun ouders die zelf dit ook nooit hebben geleerd, het niet gewend zijn, of omdat ze een fiets en het onderhoud ervan niet kunnen betalen. In elke basisschoolklas (in de stad) zitten gemiddeld twee kinderen die geen fiets hebben. Eén op de elf kinderen fietst nooit of nauwelijks. 

City DealsCity Deals zijn een initiatief van het interbestuurlijke innovatieprogramma Agenda Stad. Met de inzet van City Deals werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan het versterken van groei, innovatie, veiligheid en leefbaarheid in de Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd.

Persbericht

Gepubliceerd: 2 oktober 2023Laatste wijziging: 10 oktober 2023

De gemeenteraad van Den Haag organiseerde op zaterdag 30 september het NK zaalvoetbal voor gemeenteraadsleden. Teams uit 13 verschillende gemeentes deden mee aan de strijd om de Raadscup. Het is de tweede keer dat de Haagse gemeenteraad het voetbaltoernooi organiseerde. De vorige editie was in Almere.

Het team met Haagse politici in actie. Foto: Martijn Beekman De teams bestonden uit raadsleden, commissieleden, wethouders en medewerkers van de griffie. De deelnemende gemeenten zijn Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Enschede, Haarlemmermeer, Heemskerk, Nijmegen, Tilburg, Utrecht en Zoetermeer. Het toernooi werd gewonnen door het team uit Amsterdam. Het Haagse team, bestaande uit politici van Hart voor Den Haag, D66, CDA en DENK, eindigde op de 7e plek.

Groepsfoto van het Haagse team. Foto: Martijn Beekman Bijzonder aan het toernooi is dat het team dat de Raadscup won, tevens een geldbedrag meeneemt naar huis voor een goed doel in de eigen gemeente. Alle deelnemende teams hebben bijgedragen aan het geldbedrag. De gemeente die het toernooi wint, organiseert ook de editie van het volgende jaar. Het volgende NK zaalvoetbal voor gemeenteraadsleden zal dus in Amsterdam plaatsvinden.

Persbericht

Gepubliceerd: 5 oktober 2023Laatste wijziging: 5 oktober 2023

Donderdag 5 oktober presenteert het College van B&W de conceptnota Haags Woonwagenbeleid 2023 (RIS316679) aan de gemeenteraad. Kern hiervan is dat de gemeente Den Haag het woonwagenleven en wonen in familieverband wil faciliteren en daarom nieuwe woonwagenstandplaatsen gaat creëren. Mogelijkheden voor verticale uitbreiding worden daarbij – met instemming van woonwagenbewoners – ook onderzocht.

“Met deze conceptnota laten we zien dat we vaart maken met nieuw woonwagenbeleid”, stelt verantwoordelijk wethouder Martijn Balster.

“Nieuwe standplaatsen voor woonwagens zijn hoognodig, want de behoefte daaraan binnen de woonwagengemeenschap is groot. Vier volwassen dochters met kinderen die nog bij hun moeder in de woonwagen wonen omdat er geen eigen plek voor hen is, voormalige woonwagenbewoners die na het opdoeken van de woonwagenlocatie aan de Escamplaan in een reguliere woning belandden en daar nu al jaren heel ongelukkig zijn: het zijn zomaar twee voorbeelden om die nood te illustreren. Fijn om daar nu concreet iets aan te gaan doen.” In de gemeente Den Haag zijn momenteel 233 standplaatsen verdeeld over 11 verschillende woonwagenlocaties en een aantal snipperlocaties met in totaal 8 standplaatsen. Het aantal standplaatsen is sinds 2009 gelijk gebleven. 

Diverse rechtelijke uitspraken en rapporten over de onrechtmatigheid van dit beleid zorgden in 2014 voor een kantelpunt. Ook werd in datzelfde jaar de woonwagencultuur door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed aangewezen als immaterieel erfgoed en op de Unesco-lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed geplaatst. Sindsdien is de bescherming van deze culturele identiteit vastgelegd in verschillende internationale verdragen, die door Nederland zijn ondertekend.

Ingegeven door deze verplichtingen moet de gemeente Den Haag zorgen voor extra standplaatsen. In een stad waar de ruimte om te wonen en te bouwen uiterst schaars is, is dat een uitdaging. Vorige week maakte de gemeente Den Haag al bekend een eerste stap te zetten, met het realiseren van 12-20 nieuwe plekken aan de Henri Faasdreef. 

Na onderzoek in opdracht van de gemeente (RIS307739) is vastgesteld dat er op dit moment behoefte is aan 80 nieuwe standplaatsen voor woonwagens. Om daarin zo goed mogelijk te voorzien, zullen er de komende vijf jaar twee nieuwe, kleinschalige woonwagenlocaties bij komen, later gevolgd door meer. Ook wil de gemeente bestaande locaties uitbreiden, mogelijk deels door wooneenheden op elkaar te plaatsen.

De uitbreiding van het aantal woonwagenplekken is een van de vijf pijlers die bij de verdere uitwerking van de conceptnota Haags Woonwagenbeleid 2023 (RIS316679)

aandacht krijgt. Ook zal worden gekeken naar passend aanbod, het ontwikkelen van een evenwichtig systeem voor toewijzing van beschikbare standplaatsen, verbetering van de samenwerking tussen betrokken organisaties cq. de participatie van huidige en toekomstige bewoners en naar het welzijn van woonwagenbewoners in ruimere zin.

De komende tijd zal de gemeente Den Haag verder in gesprek gaan met woonwagenbewoners, woningcorporaties en de stadsdelen over de conceptbeleidsnota. Doel is de Nota Woonwagenbeleid 2023 met bewoners verder uit te werken en aan te scherpen. Later zal deze nota na vaststelling door de Raad deel gaan uitmaken van de bredere Woonvisie waaraan momenteel wordt gewerkt.

Persbericht

Gepubliceerd: 3 oktober 2023Laatste wijziging: 3 oktober 2023

Vanaf 5 oktober tot en met 16 november liggen plannen ter inzage over fietsparkeren in de Haagse wijk Duinoord. De gemeente hecht waarde aan nieuwe fietsparkeerplekken om de kwaliteit van de openbare ruimte te behouden. De wijk is nauw betrokken bij de nieuwe plannen. Door 36 parkeerplekken voor auto’s te verwijderen, worden 466 fietsparkeerplekken gecreëerd.  

Wethouder Robert van Asten: ‘‘Fietsen is gezond, goed voor het milieu en vaak het snelste vervoersmiddel in de stad. Daarom maken we in Den Haag ruim baan voor de fiets. Bijvoorbeeld door goede fietspaden aan te leggen en door het versterken van de veiligheid voor onze fietsers. Ook zetten we vol in op de beschikbaarheid van parkeerplekken voor fietsen. Dit voorkomt dat straten er rommelig uitzien en dat mensen worden gehinderd door fietsen die op de stoep staan. Het is daarom een mooie stap dat we nu de plannen voor fietsparkeren in Duinoord ter inzage kunnen leggen.’’    Participatie  De keuze om in Duinoord fietsparkeren te verbeteren is onder andere gebaseerd op de resultaten uit een bewonersenquête voor de wijkagenda Duinoord 2021-2025. Uit dit onderzoek bleek dat er overlast wordt ervaren van geparkeerde fietsen op de stoep.   

Er is participatietraject georganiseerd van mei 2022 tot en met februari 2023. Tijdens dit traject zijn meerdere contactmomenten geweest met de wijk. In samenspraak met bewoners en ondernemers zijn de plekken aangewezen om meer ruimte te maken voor fietsparkeren.  

Proces De plannen zijn van 5 oktober tot en met 16 november in te zien. Dit kan vanaf 5 oktober onder meer via denhaag.nl/duinoordfietst. Ook worden er twee inloopmomenten georganiseerd. De gemeente gaat bewoners en ondernemers middels een flyer uitnodigen.   

 Een zogeheten zienswijze kan worden ingediend door:  

Een e-mail te sturen naar duinoordfietst@denhaag.nl onder vermelding van ‘zienswijze Voorontwerpen’.  

Een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders;  

Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag, onder vermelding van ‘Zienswijze Voorontwerpen wijkanalyse fietsparkeren Duinoord’.  

Telefonisch de zienswijze te bespreken met een medewerker van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling; hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met het secretariaat van DSO/portefeuille projecten, bereikbaar via telefoonnummer 14 070.  

Na de inspraakperiode worden de zienswijzen voorzien van een reactie door de gemeente. Indien daar aanleiding toe is, kan het zogeheten concept voorontwerp worden aangepast naar aanleiding van de inspraakreacties.  Gedurende het vervolgproces wordt nauw contact onderhouden met bewoners en ondernemers en worden zij geïnformeerd over de ontwikkelingen.   

Afscheid Alexander Roep en beëdiging Martin van den GoorberghBij de start van de raadsvergadering wordt stilgestaan bij het vertrek uit de raad van VVD-raadslid Alexander Roep. Hij wordt vervangen door Martin van den Goorbergh.

Horecacategorie fastfoodDe gemeente wil het huidige model van horecacategorieën actualiseren met daarin een afzonderlijke horecacategorie voor fastfood. Dit komt voort uit de wens van zowel het college als de raad om meer te kunnen sturen op het soort horecaconcept. Om dit mogelijk te maken wordt aan de raad voorgesteld het horecabeleid aan te passen. Wanneer dit is besloten kan via het bestemmings- en/of omgevingsplan nieuwe vestigingen of uitbreidingen van fastfoodzaken worden tegengegaan.

Verordening doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek Den Haag 2023 De kaders en richtlijnen voor doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken dateren uit 2008 en daarmee niet meer aansluiten bij de huidige inrichting van de gemeentelijke organisatie. Met dit voorstel worden deze regels geactualiseerd. Onderdeel hiervan is dat het college de raad jaarlijks in het eerste kwartaal het onderzoeksprogramma ter kennisname toe zendt en de raad zo snel mogelijk na vaststelling van ieder onderzoeksrapport schriftelijk informeert over de resultaten van het desbetreffende onderzoek uit het onderzoeksprogramma. Daarnaast richten de doelmatigheid- en doeltreffendsheidonderzoeken zich voortaan op zowel beleid als de daaraan gerelateerde bedrijfsvoering.

Meerjarenprogramma Kunstwerken IV (MJPK4): Herziening uitvoeringsprogramma 2022-2025De Haagse kunstwerken (kademuren, bruggen, tunnels en viaducten) vertegenwoordigen, als kapitaalgoederen, een waarde van miljarden euro’s. Professioneel, structureel beheer en onderhoud zorgt voor waardevastheid van de investeringen en is essentieel om de kunstwerken veilig, op orde en in stand te houden. Bij de vaststelling van het Meerjarenprogramma Kunstwerken IV, waarin de vervangingsagenda 2022-2040 is opgenomen, heeft de raad kennisgenomen van de noodzaak tot vervanging van kunstwerken en de noodzaak om ook in de toekomst structureel voldoende middelen beschikbaar te stellen voor de vervangingsagenda tot 2040. De investeringsomvang voor de nog resterende vervangingsopgave tot 2040 is destijds op circa €600 miljoen ingeschat. Met dit voorstel wordt het programma voor de komende jaren herzien.

Rekenkameronderzoek ‘Werk aan welzijn’De rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre de gemeente stuurt op het bereiken van haar doelen voor welzijnswerk. De hoofdconclusie op basis van het onderzoek is dat de gemeenteraad onvoldoende grip heeft op welzijnswerk, terwijl het college meer stuurt dan passend is.

Initiatiefvoorstel Heerlijk Haring HappenOp 14 juni 2022 heeft raadslid De Mos van Hart voor Den Haag het initiatiefvoorstel Heerlijk Haring Happen ingediend. Dit initiatiefvoorstel heeft als doel om de Haringtraditie voor Scheveningen te behouden.

Initiatiefvoorstel Haagse ondernemers zijn GOUD waard!Op 8 september 2022 heeft raadslid Sluijs van Hart voor Den Haag het initiatiefvoorstel ‘Haagse ondernemers zijn Goud waard’ ingediend. Dit initiatiefvoorstel heeft als doel om, binnen de gemeentelijke onderscheidingen, te komen tot een blijk van waardering vanuit het stadsbestuur die uitgereikt kan worden bij de gelegenheden van bedrijfsjubilea of het afscheid van een Haagse ondernemer.

Afronding debat commissieRegelmatig komen er in commissievergaderingen onderwerpen voorbij waar de raad geen besluit over hoeft te nemen, maar een of meerdere raadsleden wel moties over willen indienen. Zij kunnen deze onderwerpen voor de raadsvergadering agenderen ter afronding van het debat in de commissie. In deze raadsvergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:

Beleidskader jaarwisseling 2023 – 2024Blokkade A12DuurzaamheidJaarrapportage 2022 WMOUitkomsten onderzoeken belanghebbenden en belangstellenden PierStraf leegstand afEindevaluatie GOGO Den Haag Oudste hertenkampStemming Aan het einde van de vergadering wordt er gestemd over alle voorstellen op de agenda en de ingediende moties en amendementen.

Hoorzitting kandidaat-wethoudersIn het kader van de voorgestelde benoeming van twee kandidaat-wethouders wordt er aansluitend aan de stemming een hoorzitting georganiseerd met de kandidaten. Tijdens de hoorzitting kunnen raadsleden vragen stellen aan de kandidaat-wethouders. Hoe willen zij hun functie gaan vervullen? En wat maakt hen geschikt?

De vergadering volgen? De volledige vergadering is live te volgen op de publieke tribune in de raadszaal of via de livestream op denhaag.nl/uitzendingenraad. De volledige agenda en veraderstukken kunt u hier bekijken.

Persbericht

Gepubliceerd: 30 september 2023Laatste wijziging: 30 september 2023

De Haagse rockband DI-RECT is de winnaar van de Haagse Cultuurprijs 2023. Wethouder Saskia Bruines maakte vandaag de winnaar bekend en overhandigde het bijbehorende prijzengeld van € 50.000 euro. Met deze cultuurprijs wil de gemeente een persoon, groep of instelling eren die een bijzondere prestatie heeft geleverd op het gebied van kunst en cultuur in Den Haag.

Saskia Bruines, wethouder Cultuur: “Het zijn echte ambassadeurs voor de Haagse muziekscene. DI-RECT heeft de afgelopen 24 jaar een enorme invloed gehad op de Haagse popcultuur. Met hun grote succes en nauwe betrokkenheid met Den Haag hebben zij de Haagse muziekscene grotere bekendheid gegeven. Daar is het college super trots op!”Grote bekendheid

DI-RECT bestaat al ruim 23 jaar. Ondanks hun bekendheid, die de stads- en landgrenzen voorbij gaat, en de vele albums die zij hebben uitgebracht, is de band hun Haagse roots altijd trouw gebleven. Van livestream-concerten vanuit Haagse locaties tijdens coronatijd tot aan samenwerking met grote gevestigde instellingen zoals het Residentie Orkest. Ook jonge makers en andere bekende bands uit de stad, zoals Jamel Armand en Son Mieux beamen de waarde van DI-RECT voor de stad.

The Womb

Voorwaarde van de gemeente is dat het geldbedrag van € 50.000 ten goede komt aan de Haagse kunst- en cultuursector. DI-RECT heeft besloten om het geldbedrag te schenken aan de Haagse muziekstudio The Womb. Samen met wethouder Bruines bracht de band een verrassingsbezoek aan The Womb om de cheque aan te bieden. Zo komt het bedrag ten goede aan de verdere ontwikkeling van het Haagse muziektalent.

DI-RECT: “The Womb studio is al enkele jaren een vaste waarde in het Haagse muzikale landschap. Soms onder de radar, maar altijd toegewijd en met de muzikaliteit centraal. Deze club opereert volledig autonoom en de studio drijft volledig op passie en een onuitputtelijke liefde voor muziek.”Over de Haagse Cultuurprijs

Eerdere winnaars van de Haagse Cultuurprijs zijn onder andere choreograaf Jirí Kylián, kunstenaar Auke de Vries, cabaretier Paul van Vliet, drummer Cesar Zuiderwijk, zangeres Anouk en schrijfster Yvonne Keuls. Kunstenaar Theo Jansen heeft als laatste winnaar de Haagse Cultuurprijs ontvangen. De Haagse Cultuurprijs wordt minimaal eens per 4 jaar uitgereikt.

DI-RECT, The Womb en wethouder Bruines. Fotograaf: Henriette Guest

Persbericht

Gepubliceerd: 29 september 2023Laatste wijziging: 29 september 2023

Uit onderzoek dat de gemeente Den Haag heeft laten uitvoeren blijkt dat in het zogeheten ‘Central Innovation Disctrict (CID)’ voldoende ruimte is voor maatschappelijke voorzieningen. Dat is het gebied tussen Den Haag Centraal, station Hollands Spoor en Laan van NOI. Daarmee zijn de voorzieningen er nog niet. De komende jaren zullen deze stap voor stap in het gebied moeten komen.

“Ik ben blij met de positieve resultaten van dit onderzoek, maar nu komt de belangrijkste fase. We moeten samen met de stad ervoor zorgen dat die voorzieningen er komen.”, zegt wethouder Robert van Asten van Stedelijke Ontwikkeling.

“Met ontwikkelaars maken we afspraken over hoe we voldoende ruimte voor groen, winkels, horeca, maar ook voor bijvoorbeeld scholen of huisartsen reserveren. Als gemeente doen we dat op onze eigen grond ook.”Naar verwachting groeit Den Haag tot 2040 met 70.000 inwoners. Samen met marktpartijen wil de gemeente daarom jaarlijks 4.000 woningen bouwen. Dat gebeurt vooral in drie grote ontwikkelgebieden: het CID, de Binckhorst en Zuidwest. Het stadsbestuur wil echter niet alleen woningen bouwen. Om de stad leefbaar te houden moeten er onder andere voldoende sportplekken, scholen en bibliotheken zijn. Dit worden maatschappelijke voorzieningen genoemd.

Leefbare stad

“We willen Den Haag ook in de toekomst een leefbare stad houden. We bouwen niet alleen woningen, we bouwen wijken. Haagse wijken. Mensen moeten in de buurt kunnen sporten, naar de bibliotheek kunnen of zorg kunnen krijgen.”, stelt wethouder Van Asten. Hij vervolgt: “In het CID komen meer woningen, meer banen en meer studenten. Dat is goed voor de werkgelegenheid in de stad, maar het betekent ook dat het druk wordt. Daarom moet in plannen van gemeente en ontwikkelaars ruimte gemaakt worden voor voorzieningen. Alleen zo kunnen we als stad verantwoord groeien.”

Het voorzieningenonderzoek CID onderzocht hoe veel voorzieningen er nodig zijn als het CID groeit, of daar voldoende ruimte voor is en hoe de gemeente daarop kan sturen. Vandaag is dit onderzoek door het stadsbestuur aangeboden aan de gemeenteraad.

Impressie van de groene kade in Laakhavens Lange adem

Het CID is nu al een van de belangrijkste knooppunten van de stad. In dit gebied tussen de intercitystations werken op dit moment ongeveer 90.000 mensen en wonen 50.000 mensen. Meer dan 30.000 mensen studeren er. Tot en met 2040 worden in het CID naar verwachting nog eens 20.500 woningen en 400.000 m2 kantoren gebouwd.

“Dit is een project van de lange adem. We weten één ding zeker: we weten niet precies hoe Den Haag er over 20 jaar uitziet. Maar we maken wel plannen voor de stad. En daarin reserveren we ruimte voor voorzieningen. Iedereen die in de stad wil bouwen houden we aan die plannen.”, concludeert wethouder Van Asten. “Tegelijkertijd moeten we de komende jaren iedere keer opnieuw kijken wat de stad nodig heeft. Dat geeft ons de ruimte om bij te sturen, mocht dat nodig zijn. Den Haag wordt, zogezegd, niet in één dag gebouwd.”

Het Central Innovation District; het gebied tussen stations Laan van NOI, Hollands Spoor en Centraal Station De komende jaren maakt de gemeente plannen voor verschillende gebieden in Den Haag. Zo bestaat het CID uit meerdere ‘deelgebieden’ met elk hun eigen karakter, zoals Laakhavens, Laan van NOI en de omgeving van Den Haag Centraal. Die plannen worden samen met omwonenden, ondernemers en andere mensen in het gebied gemaakt. Ook wordt in ieder plan ruimte gereserveerd voor voorzieningen in dat specifieke gebied. Uiteindelijk komen in deze plannen de voorwaarden waaraan toekomstige (bouw)projecten moeten voldoen.

Bekijk het voorzieningenonderzoek CID en de bijbehorende evaluatie Nota Haagse Referentienormen hier.