Author

Jacques Geluk

Browsing

Valleihopper is bezig met de voorbereiding van zijn nieuwe aanbesteding in de regio Foodvalley. Uitdaging is het weer op peil brengen van het aantal ritten, dat onder andere is gedaald door de naweeën van Covid en aanhoudende personeelstekorten. De organisatie overweegt daarom onder meer om het callcenter korter open te houden ’s avonds en reizigers te verplichten eerder te boeken.

Beheerbureau Valleihopper verzorgt sociaal-recreatief vervoer voor mensen met een Wmo-indicatie. De organisatie heeft voor de aanbesteding van onder meer het vraagafhankelijke Wmo-vervoer en het callcenter een conceptnota van uitgangspunten opgesteld. Daarin stelt de organisatie een aantal maatregelen voor om de uitvoering van het vervoer te verbeteren en de kosten te verlagen. Zo overweegt de organisatie om het callcenter minder laat open te houden, namelijk tot twaalf uur ’s nachts in plaats van tot één uur. Dat bespaart personeelskosten, al zal een groep reizigers dan niet meer kunnen boeken op de gewenste tijd.

Vroeger boeken Ook overweegt de organisatie om reizigers te verplichten vroeger te boeken. Bij een vertrektijd van 9: 00 moet een reiziger uiterlijk 20: 00 de avond daarvoor geboekt hebben. Ritten voor dezelfde avond zouden voor 18: 00 moeten zijn geregeld. “Door tijdig de ritten te plannen is meer kans op een hoger aantal reizigers in een bus en minder omrijdtijd. Dit voorkomt onnodige inzet van meerdere voertuigen die gelijktijdig worden ingezet en biedt dit een hogere capaciteit van chauffeurs”, aldus Valleihopper.

Ook staat het beheerbureau open voor een spitstarief, maar legt de bal bij de inschrijvers. “Wij willen inschrijvers uitdagen zelf met een voorstel te komen hoe om te gaan met de lage capaciteit tijdens spitsuren”, zo schrijft Valleihopper.

Verlies

Het vervoersvolume (aantal ritten) van Valleihopper ligt nu 10 procent lager dan de contractueel afgesproken ondergrens van 80 procent. Het contract met vervoerder Van Driel (Ede en Wageningen) is daardoor al in november niet verlengd, omdat het lage vervoersvolume leidde tot verlies. Vervoerder Maasbuurt en het callcenter PZN leveren nog wel voldoende kwaliteit. Aan de huidige vervoerders is gevraagd verbeterpunten aan te geven en er is overlegd over de belangrijke punten voor de nieuwe contracten.

De conceptnota is inmiddels voorgelegd aan de adviesraden en het reizigerspanel. Pas na advisering, naar verwachting medio februari, zal het bestuur van de Valleihopper de uitgangspunten definitief vaststellen. De lokale politiek en leden van de andere betrokken gemeenteraden worden binnenkort ingelicht over de toekomstplannen.

Lees ook:

Valleihopper gaat contracten met vervoerders niet verlengen Reizigerstarieven Valleihopper stijgen dit jaar met 7,24%

Foto ter illustratie. Foto: Provincie Zeeland/Mechteld Jansen

Ralph van Hertum, fractievoorzitter van PvdA-GroenLinks in de provincie Zeeland, is ongelukkig met de plannen van het provinciebestuur met het openbaar vervoer. De provincie wil een nieuw ov-systeem invoeren waarin flexvervoer een belangrijke rol speelt, maar Van Hertum is bang dat flextaxi’s uiteindelijk spooktaxi’s blijken te zijn, dus zonder passagiers. Samen met Ger van Unen (SP) en François Babijn en Bertie Steur van de Partij voor Zeeland heeft hij vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Uit onderzoek van de provincie blijkt namelijk dat in de regio’s Amsterdam en Noord-Brabant flexvervoer heeft geleid tot een forse afname van het aantal reizigers. In het ‘Eindrapport onderzoek businesscase flextaxi Zeeland’ is door de provincie gekeken naar een aantal regio’s waar flexvervoer is ingevoerd. “Wij willen dat reizigers goed, betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar openbaar vervoer hebben en daar lijkt die flextaxi niet goed bij te passen”, aldus Ralph van Hertum in gesprek met Omroep Zeeland.

Reizigersverlies Een van de onderzochte regio’s is de gemeente Amsterdam. In het landelijke gebied ten noordoosten van de ring A10 zijn buslijnen sinds 2017 vervangen door flextaxi’s, waarna het aantal passagiers is gedaald met 72 procent. Een ander voorbeeld uit het rapport is de invoering van flextaxi’s in een deel van Noord-Brabant. Daar is het reizigersverlies opgelopen tot 75 procent. Het rapport lijkt een studie naar hoe het flexvervoer vooral niet geregeld moet worden, aldus de omroep.

Het openbaarvervoerplan Zeeland moet in 2025 van start gaan. Vanaf dan worden, zo is de bedoeling, lijnbussen ingezet voor de lange afstand en onder andere flextaxi’s voor korte stukken. Een wetswijziging is daarvoor nodig, omdat flexvervoer nu niet wordt gezien als ov. De Zeeuwse politiek praat in een vergadering van de provinciale Commissie Economie op 26 januari verder over de invoering van de flextaxi en de ov-plannen.

Vragen De vragenstellers van PvdA-GroenLinks, SP en de Partij van Zeeland zijn allereerst niet te spreken over het feit dat het provinciebestuur het rapport over de flextaxi niet direct heeft vrijgegeven, terwijl de gemeente Terneuzen haar raadsleden wel heeft geïnformeerd. Ze hebben bovendien het idee dat de informatievoorziening over het ov achter de feiten aanloopt en technische of commissievragen onvoldoende worden beantwoord. ‘Wij vinden dit geen goede zaak en willen dat Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, proactief optreedt en opkomt voor de belangen van de Zeeuwse reizigers’. De drie partijen vragen zich af of GS zich in dit beeld herkent.

Als het gaat over de inhoud van het rapport maken de vragenstellers zich, samen met dorpsraden, buschauffeurs en reizigers, zorgen over de toekomst van het Zeeuwse ov. Ze willen dan ook weten hoe GS aankijkt tegen het enorme verlies aan reizigers in Noord-Brabant en Amsterdam, waar bussen al door flextaxi’s zijn vervangen, en tegen de verwachting van een onderzoeksbureau dat in Zeeland in totaal 666.539 reizigers afhaken als hun vaste buslijn verdwijnt. Ook zijn er onder meer vragen over het tevoren reserveren van een flextaxirit en de bereidheid van de provincie de plannen aan te passen.

Lees ook:

Gemeente Schouwen-Duiveland start proef met flextaxi CDA-Kamerleden vragen steun aan staatssecretaris voor ov-plan Zeeland

Een taxistandplaats in Amsterdam. Foto ter illustratie Foto: Shutterstock/www.hollandfoto.net

Het voorstel nul-emissiezones voor taxi’s in te voeren is door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Daardoor komt de ingangsdatum van 1 januari 2025 waarop alle als taxi geregistreerde voertuigen uitstootvrij moeten zijn, op losse schroeven te staan. De gemeente Amsterdam stelt de inspraakronde over dit voorstel, die 8 januari zou beginnen, namelijk uit.

The municipality of Hellendoorn wants to award an order to one or more contractors for the customized Transport of employees who fall under the Participation Act. In this tender, Hellendoorn also acts as secretary for the municipality of Twenterand.

The tailor-made transport is intended for employees who, at fixed pick-up and drop-off times, from their home addresses be brought to (possibly temporary) work locations and the like. This can be up to thirty kilometers outside the municipal boundaries of Hellendoorn and Twenterand. In very exceptional cases, transport can be hired to a location further away. Currently 21 employees from Twenterand and 21 employees from Hellendoorn dependent on customized transport.

Term of two to four years The assignment starts on 1 May 32 and has a term of two years. The municipalities have the unilateral right to extend this agreement twice by one year. This means that the assignment has a maximum term of four years.

Read also:

Registration period for ZOOV transport tenders extended Súdwest-Fryslân awards student and (part of) Wmo transport to Witteveen