Author

hilbert

Browsing

PERSBERICHT – KNV Zorgvervoer en Taxi heeft alle colleges van Burgemeesters en Wethouders in een brandbrief laten weten dat de huidige situatie in het leerlingenvervoer niet langer houdbaar is. De ondernemers worden stelselmatig overvraagd, hebben tegelijkertijd niet altijd de mogelijkheden om de problemen op te lossen maar begrip lijkt daar nauwelijks voor te zijn. KNV-voorzitter Bertho Eckhardt hierover: ‘De huidige situatie zorgt voor onhoudbare druk op de vervoerders en hun personeel. Bedrijven zetten alle zeilen bij maar de frustraties lopen overal op, ook bij het personeel, en dat maakt het probleem alleen nog maar groter.’

De start van het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2023-2024 is niet in alle regio’s vlekkeloos verlopen. Omdat opdrachtgevers, ouders en kinderen zich daarover zorgen maken is hier flink aandacht voor geweest in de media. Ook de leden van KNV maken zich zorgen, maar om andere redenen. Zij vrezen het onbegrip dat over hen heen komt en de negatieve gevolgen daarvan terwijl zij elke dag alle zeilen bijzetten. Ondernemers worden echter begrenst door de mogelijkheden die contracten hen bieden, de vervoersplicht die zij hebben, de aantallen beschikbare chauffeurs en de weerbarstige praktijk van alledag.

Oorzaken problemen leerlingenvervoer

De problemen in het leerlingenvervoer hebben diverse oorzaken. Het grootste probleem is dat ondernemers door diverse oorzaken te maken hebben met een ernstig tekort aan chauffeurs. Ook is de vervoersvraag en daardoor de planning tegenwoordig complexer dan vroeger: er is bijvoorbeeld sprake van meer maatwerk en meer solo-vervoer dan voorheen. Ook vinden er nog mutaties plaats in de aantallen leerlingen als het schooljaar begonnen is of vlak ervoor. Te gemakkelijk zorgen opdrachtgevers er daarmee voor dat een zorgvuldige opgestelde planning dan de prullenbak in kan, juist op het moment dat het werk van start gaat. Ten slotte hebben ouders en leerlingen steeds hogere verwachtingen van het leerlingenvervoer, terwijl vervoerders gebonden zijn aan contracten die iets anders van vervoerders vragen dan de uiteindelijke gebruikers wensen.

Samen zoeken naar oplossingen voor de korte termijn

Namens de zorgvervoerders kijkt voorzitter Bertho Eckhardt liever naar oplossingen dan steeds maar stil te blijven staan bij de oorzaken. Tegelijkertijd plaatst hij daarbij wel een kanttekening: ‘Zorgvervoerders hebben niet de luxe niet om wachtrijen te creëren, een dienstregeling af te schalen of te zeggen: vol is vol, zoals elders in de economie wel mogelijk is.’ Hij vervolgt: ‘We pleiten er voor om nu de ergste problemen te verhelpen door zaken drastisch anders aan te pakken. We pleiten voor een kritische blik op de instroom in het vervoer en zien graag minder mutaties in routes, want daarvoor geldt: hoe ingewikkelder, hoe groter de kans op fouten. Ten slotte willen we af van het in gebreke stellen van vervoerders die hun stinkende best doen maar door personeelstekort en ziekteverzuim het werk niet aankunnen. Ook het opleggen van malussen in dergelijke gevallen moet ophouden. Dit leidt alleen maar af, leidt tot meer druk en meer vertraging. Opdrachtgevers en ondernemers moeten juist samen zoeken naar praktische oplossingen. Als dat betekent dat afgeweken moet worden van gemaakte afspraken? Durf daar dan voor te kiezen! Kortom, opdrachtgevers en vervoerders moeten gezamenlijk aan tafel.’

Op woensdag 27 september is het eerste gezamenlijke congres voor opdrachtgevers en vervoerders in het doelgroepenvervoer. Een middag vol inspiratie, laatste ontwikkelingen en het ontmoeten van interessante connecties in het doelgroepenvervoer.

We heten u van harte welkom bij de Prodentfabriek in Amersfoort. Het congres heeft beperkte beschikbaarheid en richt zich hoofdzakelijk op vervoerders en opdrachtgevers met ervaring in aanbestedingen voor doelgroepenvervoer. U kunt met maximaal twee personen per deelnemende partij deelnemen.

Het doelgroepenvervoer heeft een ambitie: zero emissie, zo snel als het kan. Géén fossiele uitstoot meer: een mooie opgave voor vervoerders en voor hun opdrachtgevers, gemeenten.

Wat is nodig om de doelstelling van duurzaam doelgroepenvervoer op korte termijn te realiseren? Welke randvoorwaarden zijn essentieel? Wie hebben we daarvoor nodig? Hoe vinden we elkaar en houden we rekening met elkaars belangen? Wat is de beste manier op doelgroepenvervoer aan te besteden? Hoe houden we het betaalbaar en maken we het toekomstbestendig?

Alleen door goede samenwerking bereiken we op langere termijn het beste resultaat. Om samen een flinke stap in de goede richting te zetten, houden vervoerders en opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer voor het eerst gezamenlijk een congres op

27 september 2023

12.00 – 17.00 uur

Prodentfabriek in Amersfoort

Laat je verrassen en ga met elkaar in gesprek! Ontdek hoe ver anderen zijn bij verduurzamen, tegen welke belemmering ze aanlopen en krijg tips voor goede samenwerking en je eigen praktijk. Ga na afloop van het congres naar huis met goede ideeën, waarmee je vaak de volgende dag al aan de slag kunt.

Meld je aan! 

Kom woensdag 27 september naar het congres voor een onvergetelijke middag vol inspiratie. Meld je aan op de eventwebsite via deze link (max. 2 personen per organisatie).

Het congres ‘Samen op weg naar duurzaam doelgroepenvervoer’ wordt georganiseerd door het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit, VDVN, de Vereniging Doelgroepenvervoer Nederland, CROW en het ministerie van I&W.

Zorgvervoerders ondervinden massaal problemen door capaciteitsproblemen bij het CBR. Door de problemen bij het CBR kunnen steeds meer chauffeurs niet op tijd praktijkexamens doen. De instroom van nieuw personeel dreigt daardoor vast te lopen. Dit wordt extra hard gevoeld doordat er in de sector al meer dan 1200 chauffeursvacatures open staan. Het tekort aan chauffeurs kan leiden tot rituitval dat op zijn beurt groot ongemak veroorzaakt bij klanten die afhankelijk zijn van zorgvervoer. De dreiging van uitvallende ritten zorgt daarnaast voor onvrede bij opdrachtgevers en onzekerheid, stress en extra uitval bij de chauffeurs en bedrijven die geconfronteerd worden met een te groot werkpakket voor de beschikbare capaciteit.

KNV Zorgvervoer en Taxi luidt daarom de noodklok. KNV-voorzitter Bertho Eckhardt hierover: ‘Dat de druk in het zorgvervoer door de personeelstekorten hoog was, bleek na de vorige zomer al toen het leerlingenvervoer hierdoor in het nieuws kwam. De sector zet met man en macht in op het werven van chauffeurs, wat nog steeds lastig is. De problemen bij het CBR ondervonden we toen ook al en deze dragen nog steeds negatief bij aan het personeelstekort. Er moet dus snel een oplossing gevonden worden, willen we het zorgvervoer in stand kunnen houden.’

Oplossing voor de korte termijn noodzaak

KNV Zorgvervoer en Taxi pleit uiteraard voor meer examencapaciteit bij het CBR, zodat meer chauffeurs kunnen instromen. Alleen is dat geen oplossing voor de korte termijn. Eckhardt: ‘Recent is de termijn van het leerwerktraject (LWT) in de sector van vier naar zes maanden gegaan.[1] Dat geeft ruimte. Ook nam het CBR extra maatregelen. Maar dat is allemaal niet genoeg. We zien dat bedrijven klem blijven zitten en er inmiddels meer dan 250 chauffeurs in afwachting zijn van een examen. We pleiten er daarom ook voor dat de termijn van het LWT-traject wordt verlengd, al is het maar totdat het CBR de vraag weer aan kan’.

Doordat er nu lang gewacht moet worden op het praktijkexamen stroomt bovendien een deel van de chauffeurs vroegtijdig weer uit omdat ze werk vinden buiten het zorgvervoer. Een langer leerwerktraject helpt om dat te voorkomen.

Langetermijnoplossingen

Voor de langere termijn pleit KNV Zorgvervoer en Taxi voor een compleet ander systeem. Een systeem waarin een goede opleiding centraal blijft staan, maar waar de branche minder afhankelijk is van de examineringsdienstverlening van het CBR. Bertho Eckhardt daarover: ‘Bedrijven met personeel in dienst kunnen veel zelf doen en organiseren. Er zit meer dan genoeg kennis in de branche om kwalitatief goede chauffeurs ook zelf op te leiden, zonder dat daarbij iedereen geëxamineerd hoeft te worden door het CBR. Idealiter gaan we als branche toe naar een systeem waarbij chauffeurs in loondienst opgeleid worden door de bedrijven, waar onafhankelijk toezicht op wordt gehouden. Het mes snijdt aan twee kanten: bedrijven zijn niet langer afhankelijk van de beschikbare capaciteit bij het CBR en het CBR kan haar capaciteit elders inzetten.’

[1] Het LWT-traject geeft een chauffeur de mogelijkheid om voor een periode van maximaal zes maanden praktijkervaring op te doen in het zorgvervoer, en in die periode het vakdiploma taxichauffeur te halen. Een verlenging van de duur van het traject geeft de bedrijven lucht doordat aspirant-chauffeurs langer ingezet kunnen worden.

Partijen leggen cao Zorgvervoer en Taxi ter algemeen verbindend verklaring voor bij ministerie

KNV Zorgvervoer en Taxi en CNV Vakmensen hebben hun handtekening gezet onder de nieuwe cao voor het zorg- en taxivervoer. De nieuwe cao is op 1 januari ingegaan en heeft een looptijd van anderhalf jaar. Centraal in het cao-akkoord staat een loonsverhoging van 8% met ingang van dit jaar en nog eens 4% per 1 januari 2024. De loonsverhoging in het zorg- en taxivervoer behoort daarmee landelijk gezien tot een van de grootste loonstijgingen per 1 januari 2023. Ook de loondoorbetaling bij ziekte en de pauzeregeling veranderen ten gunste van de werknemers. CNV en KNV hebben de cao direct na de ondertekening aangemeld voor algemeen verbindend verklaring, zodat de breed gewenste loonsverhoging op tijd doorgevoerd wordt.

Werkgeversorganisatie KNV Zorgvervoer is erg blij met het definitief worden van de cao. KNV-voorzitter Bertho Eckhardt: ‘We zijn erg blij met het tot stand komen van de nieuwe cao. Ik verwacht dat het ministerie van Sociale Zaken en Werk de cao snel algemeen verbindend zal verklaren, aangezien KNV het vereiste aantal ondernemers in het zorg- en taxivervoer vertegenwoordigd. Met een algemeen verbindend verklaarde cao komt er een einde aan de onrust in de sector. Veel werknemer zitten immers te wachten op de loonsverhoging die door zowel werknemers als ondernemers werd gewenst en deze wordt nu doorgevoerd. We zijn nog steeds erg blij dat CNV zijn verantwoordelijkheid heeft genomen zodat we nu samen verder kunnen kijken naar de toekomst.’