Aan alles hangt een duurder prijskaartje, dus het zal je niet verbazen dat in veel gemeenten ook de WOZ-waarde van koopwoningen is gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Maar is dat in Den Haag ook zo? En wat zegt dat nou eigenlijk, de WOZ-waarde van je huis?

WOZ-waarde in Den Haag

Eerst even de cijfers: in Den Haag steeg de WOZ-waarde met 2,5 procent. Daarmee komt de gemiddelde waarde van een Haagse koopwoning uit op 363.000 euro. Vorig jaar was dat bedrag nog 354.000 euro.

Maar wat zegt die waarde eigenlijk? Hoe wordt het berekend en kun je bezwaar aantekenen? Is een hoge(re) WOZ-waarde gunstig of niet voor een woningeigenaar? En hoe zit het met (ver)huurders? Op deze vragen lees je op de volgende pagina’s het antwoord. Alle informatie uit dit artikel komt van de Rijksoverheid en de Waarderingskamer.

Wat is WOZ en waar wordt het voor gebruikt?

WOZ is de afkorting voor Waardering Onroerende Zaken. Met andere woorden: wat is jouw woning waard? De gemeente moet jouw WOZ-waarde in de eerste acht weken van het jaar bekend maken. Veel gemeenten maken de WOZ-waarden daarom op 25 februari bekend. Je krijgt dan de WOZ-beschikking (het aanslagbiljet) in de brievenbus.

De WOZ-waarde wordt door de gemeente gebruikt om de hoogte van enkele belastingen en heffingen te bepalen, zoals de onroerendezaakbelasting en soms de rioolheffing. Niet alleen de gemeente gebruikt de WOZ-waarde om belastingen te bepalen.

De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor de inkomstenbelasting (het eigenwoningforfait), de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting, de erfbelasting en de verhuurderheffing. Waterschappen gebruiken de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing.

Dus hoeveel jouw woning waard is, bepaalt hoeveel belasting je moet betalen. Maar hoe bepaalt de gemeente hoeveel jouw woning waard is?

Hoe bepaalt de gemeente de WOZ-waarde?

Goed om te weten: de WOZ-waarde van jouw woning is de waarde die het op 1 januari van vorig jaar had. Dat is de waardepeildatum.

De waarde van jouw koopwoning wordt door een taxateur vastgesteld. Dat doet hij door te kijken naar gegevens over de grond en het gebouw. Hij bezoekt een of een aantal vergelijkbare panden die rond de waardepeildatum zijn verkocht of die in een steekproef zijn geselecteerd. Een taxateur kijkt naar:

  • Oppervlakte van de woning en de grond die eventueel bij de woning hoort
  • De ligging van de woning
  • Onderhoudstoestand van de woning (binnen- en buitenkant woning)
  • Kenmerken zoals: type woning, bouwjaar, aanwezige bijgebouwen

Een taxateur hoeft niet elk pand persoonlijk te bezoeken. Met behulp van een computermodel vergelijkt de gemeente de overige panden en bepaalt aan de hand daarvan de waarde. De gemeente kijkt hierbij naar verschillen in bijvoorbeeld ligging en het aantal vierkante meters van het pand. De gemeente houdt geen rekening met bijvoorbeeld de hypotheek of erfpacht.

Taxatieverslag

Al die informatie wordt in een taxatieverslag opgenomen. Dit verslag kun je bij de gemeente opvragen. In het taxatieverslag staan de woningen die de gemeente heeft gebruikt om de WOZ-waarde vast te stellen.

De gemeente kan niet zomaar een waarde toekennen aan jouw woning. De Waarderingskamer houdt toezicht op gemeenten dat ze de WOZ-waarde op de juiste manier geven.

Is een hogere WOZ-waarde gunstig?

Nu je weet wat de WOZ-waarde inhoudt, is het dan gunstig of ongunstig om een hogere WOZ-waarde te hebben dan vorig jaar? Ruud Kathmann, woordvoerder bij de Waarderingskamer legt het uit.

Ruud: “Soms is het gunstig, soms is het ongunstig, dus daarom is het belangrijk om een juiste WOZ-waarde te hebben. Voor woningeigenaren die niet van plan zijn om te verhuizen is een hogere WOZ-waarde minder gunstig, want dan moet je meer belasting betalen.”

Lagere hypotheekrente

Ruud legt uit dat een hogere WOZ-waarde voor sommige woningeigenaren ook gunstig kan zijn om een lagere hypotheekrente te krijgen. De hoogte van de hypotheekrente wordt deels gebaseerd op de verhouding tussen de hypotheek en de woningwaarde. Dit wordt uitgedrukt in een percentage, ook wel de Loan to Value of LTV genoemd. Hoe lager dit percentage, hoe lager het risico voor de geldverstrekker. De geldverstrekker kan dan een lagere hypotheekrente geven, waardoor de woningeigenaar minder rente betaalt.

(ver)Huurders

Ook voor mensen die een woning huren of verhuren is de WOZ-waarde van belang. Voor de verhuurder betekent een hogere WOZ-waarde, dat hij de huur kan verhogen. Voor hem gunstig, maar voor de huurder ongunstig. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie kan een hogere WOZ-waarde dus gunstig of ongunstig uitvallen.

Als je het niet eens bent met de nieuw vastgestelde WOZ-waarde kun je bezwaar maken bij de gemeente. Hoe dat werkt lees je op de volgende pagina.

Bezwaar aantekenen tegen WOZ-waarde

Nu je weet hoe de WOZ-waarde tot stand komt, maar het kan zijn dat je het er niet mee eens bent. Dan kun je bezwaar aantekenen bij de gemeente.

Voordat je bezwaar maakt, kun je het best eerst vragen aan jouw gemeente (of het gemeentelijk samenwerkingsverband) of jouw beschikking kan worden aangepast. Dat noemen ze informeel bezwaar. Aan het informele bezwaar zijn geen kosten verbonden.

Kom je er met de gemeente niet uit? Dan kun je een officiële bezwaarprocedure starten. Dat kan per brief of online, zoals webformulier of inloggen met DigiD op een WOZ-portaal van de gemeente. Op de WOZ-beschikking (het aanslagbiljet) staat uitgelegd hoe je dat kan doen. Dit kan binnen zes weken na de datum die op jouw belastingaanslag staat.

Author

Comments are closed.