Samenvatting

Schiphol en BAM zijn gestart met de grootschalige vervanging van de klimaatsystemen op de E-pier. In plaats van verwarming met ketels op een gasaansluiting komt er een extra elektrische warmtepomp en worden nieuwe luchtbehandelingskasten aangesloten op het bestaande warmte- en koudeopslagsysteem in de bodem. Efficiënt gebruik van energie en de verduurzaming van de luchthaven staan centraal bij de vervanging. Schiphol heeft als doel dat in 2030 alle eigen gebouwen op de luchthaven van het aardgas af zijn. De samenwerking met BAM op de E-pier is een stap in die richting.

BAM Bouw en Techniek gaat tot en met 2028 aan de slag met het aardgasvrij maken van de gehele E-pier, in combinatie met ander vervangingsonderhoud. Er wordt gestart met de installatie van de nieuwe klimaatinstallaties, voordat de oude installaties en de gasaansluiting worden ontkoppeld. In totaal installeren we een extra warmtepomp,17 luchtbehandelingskasten en renoveren we het bestaande warmte- en koudeopslagsysteem in de bodem, om de E-pier duurzaam te verwarmen en koelen met een geavanceerd luchtsysteem. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk gebundeld en in fasen uitgevoerd, zodat de overlast voor passagiers en luchtvaartmaatschappijen van de E-pier beperkt blijft. Als er in een bepaald gebied wordt gewerkt, wordt er ook direct ander onderhoud uitgevoerd.

De E-pier gebruikte per jaar gemiddeld 290.000 m3 aan aardgas. Dat getal moet in 2030 zijn teruggebracht naar 0. Dat kan alleen door vernieuwing en vervanging van onze bestaande assets. Nieuwe klimaatsystemen zonder aardgas helpen om ons gasverbruik substantieel te verminderen. We passen bewezen vormen, zoals warmte- en koudeopslag, ook toe op de E-pier. Dat is een grote opgave in een omgeving die altijd operationeel is. Dat maakt het soms een complexe puzzel met ander vervangingsonderhoud, maar we gaan voortvarend aan de slag.

Sybren Hahn, Executive Director Schiphol Infrastructure

Wij zijn ontzettend blij dat we met deze samenwerking Schiphol verder kunnen helpen bij de energietransitie en het waarmaken van haar duurzame ambities. Dit sluit naadloos aan op de strategie van BAM, ‘Building a sustainable tomorrow’, waarin wij ons samen met onze klanten hard maken voor een duurzame gebouwde omgeving voor huidige en toekomstige generaties.

Lidewij de Haas, Executive Director BAM Bouw en Techniek

Author

Comments are closed.