Volgens de CDA-fractie is de gestegen eigen bijdrage van de Regiotaxi veel te hoog voor de doelgroep Shutterstock, mapo_japan

De CDA-fractie van de Brabantse gemeente Maashorst is ontstemd over de prijsverhoging van de eigen bijdrage voor de Regiotaxi Noordoost-Brabant. Volgens hen bedraagt deze 32,5 procent. “Veel te hoog voor de doelgroep voor dit vervoer, die uitsluitend bestaat uit ouderen en mensen met een beperking die veelal uitkeringsgerechtigd zijn.” Volgens de manager van het Servicepunt Regiotaxi klopt deze stijging echter niet.

“De eigen bijdrage van het Wmo-vervoer dat Regiotaxi uitvoert in Noordoost-Brabant is niet met 32,5 procent gestegen, maar met 13,7 procent”, aldus manager José Ie names Regiotaxi. “Waar het instaptarief in 2023 nog 1,10 euro was, is deze nu 1,25. De kilometerprijs is gestegen van 24 cent naar 27 cent.”

Openbaar vervoer Zo’n stijging vindt fractievoorzitter Jürgen Minten nog steeds te groot. “Mede omdat de Tweede Kamer de motie Bikker heeft aangenomen, waarin staat dat de prijzen van het openbaar vervoer dit jaar niet mogen stijgen.” Maar volgens de manager van het Servicepunt geldt de Regiotaxi niet als openbaar vervoer, en is de motie dan ook niet van toepassing op de tarieven van deze vervoersvorm.

“De provincie is wel verantwoordelijk voor het OV-regiotaxivervoer. Hoewel dit niet tot het openbaar vervoer behoort, maar wel een vangnet is daar waar een reguliere OV verbinding ontbreekt, heeft de provincie besloten om voor dit gedeelte de tarieven juist niet te verhogen. De eigen bijdrage voor het OV-regiotaxivervoer is wel hoger dan de eigen bijdrage van het Wmo-vervoer”, zo legt Ie uit.

De CDA-fractie wijt de hogere tarieven aan het wisselen van vervoerder. Sinds 1 januari 2024 is het vervoer via de Regiotaxi in Noordoost-Brabant van Munckhof Taxi overgegaan naar Connexxion Taxi Services. “Daar heeft het niets mee te maken”, aldus de manager van het Servicepunt. “De tarieven worden bepaald aan de hand van de Wmo-verordening en de NEA-index van Panteia.”

De CDA-fractie heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Maashorst om de prijsstijging terug te draaien. Naar verwachting krijgen de raadsleden binnen 6 weken antwoord.

Lees ook:

Nieuwe NEA-index 3,4 procent vanwege foutieve berekening Aanbesteding Regiotaxi Utrecht loopt vertraging op

Comments are closed.