PERSBERICHT – KNV Zorgvervoer en Taxi heeft alle colleges van Burgemeesters en Wethouders in een brandbrief laten weten dat de huidige situatie in het leerlingenvervoer niet langer houdbaar is. De ondernemers worden stelselmatig overvraagd, hebben tegelijkertijd niet altijd de mogelijkheden om de problemen op te lossen maar begrip lijkt daar nauwelijks voor te zijn. KNV-voorzitter Bertho Eckhardt hierover: ‘De huidige situatie zorgt voor onhoudbare druk op de vervoerders en hun personeel. Bedrijven zetten alle zeilen bij maar de frustraties lopen overal op, ook bij het personeel, en dat maakt het probleem alleen nog maar groter.’

De start van het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2023-2024 is niet in alle regio’s vlekkeloos verlopen. Omdat opdrachtgevers, ouders en kinderen zich daarover zorgen maken is hier flink aandacht voor geweest in de media. Ook de leden van KNV maken zich zorgen, maar om andere redenen. Zij vrezen het onbegrip dat over hen heen komt en de negatieve gevolgen daarvan terwijl zij elke dag alle zeilen bijzetten. Ondernemers worden echter begrenst door de mogelijkheden die contracten hen bieden, de vervoersplicht die zij hebben, de aantallen beschikbare chauffeurs en de weerbarstige praktijk van alledag.

Oorzaken problemen leerlingenvervoer

De problemen in het leerlingenvervoer hebben diverse oorzaken. Het grootste probleem is dat ondernemers door diverse oorzaken te maken hebben met een ernstig tekort aan chauffeurs. Ook is de vervoersvraag en daardoor de planning tegenwoordig complexer dan vroeger: er is bijvoorbeeld sprake van meer maatwerk en meer solo-vervoer dan voorheen. Ook vinden er nog mutaties plaats in de aantallen leerlingen als het schooljaar begonnen is of vlak ervoor. Te gemakkelijk zorgen opdrachtgevers er daarmee voor dat een zorgvuldige opgestelde planning dan de prullenbak in kan, juist op het moment dat het werk van start gaat. Ten slotte hebben ouders en leerlingen steeds hogere verwachtingen van het leerlingenvervoer, terwijl vervoerders gebonden zijn aan contracten die iets anders van vervoerders vragen dan de uiteindelijke gebruikers wensen.

Samen zoeken naar oplossingen voor de korte termijn

Namens de zorgvervoerders kijkt voorzitter Bertho Eckhardt liever naar oplossingen dan steeds maar stil te blijven staan bij de oorzaken. Tegelijkertijd plaatst hij daarbij wel een kanttekening: ‘Zorgvervoerders hebben niet de luxe niet om wachtrijen te creëren, een dienstregeling af te schalen of te zeggen: vol is vol, zoals elders in de economie wel mogelijk is.’ Hij vervolgt: ‘We pleiten er voor om nu de ergste problemen te verhelpen door zaken drastisch anders aan te pakken. We pleiten voor een kritische blik op de instroom in het vervoer en zien graag minder mutaties in routes, want daarvoor geldt: hoe ingewikkelder, hoe groter de kans op fouten. Ten slotte willen we af van het in gebreke stellen van vervoerders die hun stinkende best doen maar door personeelstekort en ziekteverzuim het werk niet aankunnen. Ook het opleggen van malussen in dergelijke gevallen moet ophouden. Dit leidt alleen maar af, leidt tot meer druk en meer vertraging. Opdrachtgevers en ondernemers moeten juist samen zoeken naar praktische oplossingen. Als dat betekent dat afgeweken moet worden van gemaakte afspraken? Durf daar dan voor te kiezen! Kortom, opdrachtgevers en vervoerders moeten gezamenlijk aan tafel.’

Author

Comments are closed.