Rond het Zuiderpark liggen onderandere de wijken Rustenburg-Oostbroek en Moerwijk. De leefbaarheid in deze wijken staat onder druk. Het grote verschil tussen beide wijken is aan de ene kant Rustenburg-Oostbroek, waar de wijk voor 80 procent uit koopwoningen bestaat en waar veel sprake is van verhuur door particulieren. Aan de andere kant heb je Moerwijk met typisch Haagse portiekwoningen en kleinere flatwoningen die worden verhuurd via woningcorporaties.

In beide wijken is sprake van veel drugsgebruik en drugshandel. De verloedering, overlast op straat en dreiging die beide veroorzaken versterken het gevoel van onveiligheid van de buurtbewoners.

De gemeente probeert op verschillende manieren de leefbaarheid en de veiligheid in deze wijken te verbeteren. Een integrale handhavingsactie is één van de zichtbare maatregelen.

VerkeerscontrolesBij het controleren van auto’s, scooters, elektrische steps en busjes door de politie zijn in totaal 97 bekeuringen geschreven. Drie personen zijn aangehouden vanwege bedreiging, oplichting of rijden zonder rijbewijs of met valse papieren. De persoon die werd aangehouden in verband met een bedreiging stond hiervoor gesignaleerd en had een hond in de auto. Na de aanhouding van de man, is de hond opgehaald door zijn buurvrouw.

Verkeerscontrole in het Zuiderpark Naast de vaste verkeerscontrole is het verkeer op meerdere plekken in de wijken gecontroleerd en is er op verschillende plekken gelaserd op snelheid. Op een weg waar het verkeer normaal 50 km per uur mag rijden is een keer 77 km per uur gemeten.

Ook opgevoerde scooters kunnen een hoge snelheid bereiken. Zo is er bij een scooter 75 km per uur gemeten. Een beginnende bestuurder op een scooter was onder invloed van alcohol en blies 260 ugl waar je normaal niet meer dan 88 ugl mag blazen. Daarnaast zijn 3 personen aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs. Bij twee andere scooterrijders is een mes en gereedschap voor inbreken in beslag genomen. In totaal zijn 30 scooterbestuurders bekeurd voor onder andere niet goedgekeurde helmen en rijden over de stoep.

Blazen tijdens verkeerscontrole De gemeentelijke belastingdienst heeft in totaal 16.104 voertuigen gecontroleerd. Op 21 voertuigen is beslag gelegd, waarvan 18 een wielklem kregen voor een totaalbedrag van € 44.008,-. Twee keer is direct betaald (€ 4.911,-) en één auto is weggesleept voor € 2.555,-.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben twee keer een bevel gegeven aan taxichauffeurs voor het staken van de arbeid wegens onvoldoende wekelijkse rust.

Flyer brandweer over doorrijdbaarheid straten De brandweer controleerde op de doorrijdbaarheid en bereikbaarheid in de wijken. Er is 26 keer geconstateerd dat de brandweer er niet langs kan met de bluswagen. Met name op de Nunspeetlaan was het moeilijk manoeuvreren. Op de voertuigen zijn folders achtergelaten. Eén bewoner is aangesproken die net zijn busje parkeerde waar het niet mocht.

Controles NS en HTMOp station Moerwijk en de Loevesteinlaan is door de teams van NS en HTM gecontroleerd op onder andere vervoersbewijzen. 132 boetes zijn door HTM uitgedeeld voor het niet tonen van een geldig vervoersbewijs. Drie keer is er bekeurd voor het niet laten zien van geldig identiteitsbewijs en één persoon is bekeurd voor het opgeven van verkeerde gegevens.

De NS heeft 52 boetes uitgedeeld voor het niet tonen van een geldig vervoersbewijs. Sinds 1 oktober 2020 is het niet meer toegestaan om te roken op het station. 10 rokers waren hier niet van op de hoogte en kregen een waarschuwing.

NS controle treinen Gezamenlijke horecacontroleVerschillende teams slaan de handen ineen tijdens de gezamenlijke horecacontrole. De horecacontroles zijn uitgevoerd door een team bestaande uit de Handhavingsorganisatie, de politie, de NVWA, de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH), de Douane en de sociale dienst (SZW).

In totaal zijn er 23 ondernemingen gecontroleerd. De douane heeft 15 tot 20 kilo tabak in beslag genomen. SZW doet 11 keer onderzoek naar uitkeringsfraude. De NVWA heeft 3 boetes uitgedeeld in verband met roken in een onderneming, drie keer is er een monster genomen van shisha of tabak. Deze monsters worden nader onderzocht. Er is 1 boete uitgedeeld voor de afwezigheid van een allergenenkaart en er zijn diverse waarschuwingen gegeven in verband met gebrek aan hygiëne.

Door Stedin is één keer geconstateerd dat er een zegel in de meterkast was verbroken en de ODH heeft meerdere waarschuwingen uitgedeeld voor milieufeiten.

Aanpak overlast in de wijkenDe Handhavingsorganisatie ziet erop toe dat de wijken in de stad leefbaar blijven. Verschillende teams zoals het horecateam, handhavers op de fiets (bikers), het toezichtteam, het Handhavingsteam Escamp en het perkeerteam (scan- en Mulderteam) trekken de wijken in om overlast aan te pakken.

Met tape afgeplakt kenteken In totaal zijn er door het scanteam 6707 voertuigen gescand. Daarvan ontvangen 123 voertuigen een naheffing. Er zijn 67 bekeuringen uitgedeeld voor foutparkeren en 3 voertuigen zijn weggesleept. Bij een auto was de kentekenplaat op de achterkant van het voertuig afgeplakt met gele tape om scanauto’s te omzeilen. De tape is eraf gehaald. De persoon van dit voertuig bleek geen vergunning te hebben en ook niet betaald te hebben op een plek waar wel parkeergeld moet worden betaald. Ook de eigenaar van deze auto ontvangt een naheffing.

Door het handhavingsteam zijn drie bekeuringen uitgedeeld voor het niet tonen van geldig identiteitsbewijs, voor bedelen en voor het drinken van alcohol waar dit niet is toegestaan. Er is gewaarschuwd voor fietsen over de stoep, hangen in een portiek en in het openbaar drinken van alcohol waar dat niet mag. Ook zijn 25 fietswrakken verwijderd. Zes keer is er melding van grofvuil op straat doorgegeven aan het stadsdeel en er zijn 9 gesprekken gevoerd met mensen die hun hond uitlieten en geen poepzakjes voor hondenpoep konden laten zien.

Illegale huur en prostitutieDe Haagse Pandbrigade werkte tijdens de actie samen met Stedin, SZW en Haagse woningcorporaties. Bij 47 woningen, waaronder sociale huurwoningen rond de Jan Luykenlaan en Van Baerlestraat, is gecontroleerd. In totaal stonden 47 huurders ingeschreven, terwijl ze er zelf niet wonen. 33 mensen waren dan weer woonachtig in huizen waar ze niet ingeschreven stonden. In totaal is er 10 keer illegale bewoning geconstateerd en er is 10 keer fraude aangetroffen door het fraudeteam van Staedion en Hof Wonen. Bij drie woningen waren de misstanden van dusdanige aard, dat deze woningen worden teruggevorderd door de woningcorporaties en later opnieuw worden vrijgegeven voor woningzoekenden die daar recht op hebben. Door Stedin zijn er 3 fraudezaken geconstateerd en op één elektriciteitsmeter zat een magneet. Driemaal is er te hoge huur betaald voor een woning. Het hoogste huurbedrag dat voor een woning in Rustenburg wordt neergeteld bedraagt € 2.880, -.

Illegale prostitutie ontdekt Door Vreemdelingenpolitie (AVIM) zijn op een adres 3 personen aangetroffen die niet legaal in de EU verblijven. De paspoorten zijn ingenomen.

Op een ander adres is er tweemaal niet-vergunde prostitutie aan huis aangetroffen. Het HEIT is ter plaatse gekomen en de twee dames zijn meegenomen naar het politiebureau. Ook zij bleken niet legaal in de EU te verblijven. Hun paspoorten zijn ingenomen en het HEIT gaat verder met ze in gesprek en geeft hulp.

Ziet u iets verdachts bij u in de buurt? Melden helpt! Tijdens de integrale handhavingsactie worden mensen op straat geïnformeerd over de handhavingsacties en worden er flyers uitgedeeld. Mensen krijgen informatie over de actie en kunnen ook zelf melden. Het melden van misstanden draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk.

Gemeente en politie krijgen steeds vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties. Dat is heel goed. Zo kan er gerichter actie ondernomen worden. Dus werk mee en meld!

Via een melding openbare ruimte voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.Via denhaag.nl/meldingen voor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 – 8844 (geen spoed, wel politie) of bij de wijkagent.Volledig anoniem een melding doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 – 7000.Meld vermoedens van misstanden met uitzendwerk bij Inspectie SZW (Nederlandse Arbeidsinspectie).

Author

Comments are closed.