Persbericht

Gepubliceerd: 13 oktober 2023Laatste wijziging:

De Eerste Kamer heeft op 3 oktober 2023, na eerder akkoord van de Tweede Kamer, ingestemd met het wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023. Dat betekent dat huishoudens met een laag inkomen ook dit jaar weer recht hebben op een tegemoetkoming in de energiekosten. Gemeente Den Haag heeft de regeling uitgebreid zodat meer Haagse huishoudens recht hebben op een energietoeslag. En streeft ernaar dit snel (en zoveel als mogelijk automatisch) uit te betalen.

Dit jaar krijgt in Den Haag een grotere groep mensen de energietoeslag. Een huishouden komt in aanmerking voor de toeslag wanneer er sprake is van een inkomen tot en met 150 procent van de bijstandsnorm. Vorig jaar was de grens tot en met 130 procent van de bijstandsnorm. Met deze verruiming wil de gemeente nog meer mensen helpen met de hoge energiekosten.

De gemeente streeft ernaar zo snel mogelijk een uitbetaling te kunnen doen Om huishoudens snel duidelijkheid te geven en een uitbetaling te kunnen doen, krijgt een deel van de inwoners de energietoeslag automatisch op hun rekening. Dit geldt voor huishoudens die vorig jaar de energietoeslag hebben gekregen en waarbij hun situatie niet is veranderd. De gemeente werkt er hard aan om voor deze groep vanaf eind oktober de toeslag op hun rekening te storten. Overige huishoudens kunnen dan vanaf begin november een aanvraag doen op denhaag.nl.

Hoogte energietoeslag In 2022 hebben veel Haagse huishoudens al een vooruitbetaling van 500 euro ontvangen. Dit heeft geen invloed op de energietoeslag 2023. In 2023 ontvangen Haagse huishoudens de volgende bedragen:

Huishoudens met een inkomen tot en met 130 procent van de bijstandsnorm krijgen 800 euro. Huishoudens met een inkomen tot en met 150 procent krijgen 400 euro. Studenten Studenten kunnen geen energietoeslag aanvragen. Voor hen is er een aparte regeling. Zij krijgen een eenmalige tegemoetkoming van 400 euro via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze regeling geldt voor studenten met een uitwonende basisbeurs en een aanvullende beurs, en voor studenten die langer studeren en eerder een aanvullende beurs kregen. DUO keert deze tegemoetkoming vanaf januari 2024 automatisch uit aan studenten die er recht op hebben.

Maatwerk bij hoge energiekosten Haagse inwoners (ook studenten) die ondanks de energietoeslag of andere tegemoetkomingen in de energiekosten toch nog problemen ondervinden met het betalen van de energierekening kunnen uiteraard terecht bij de Helpdesk Geldzaken zodat er naar een oplossing op maat gezocht kan worden zoals de individuele bijzondere bijstand. Voor meer informatie en het maken van een afspraak gaat u naar helpdeskgeldzaken.nl.

Meer informatie Raadsmededeling Energietoeslag (RIS 316808)Energietoeslag aanvragen

Author

Comments are closed.