Royal Schiphol Group, FNV en CNV zijn een vervolg op het sociaal akkoord voor medewerkers op de luchthaven overeengekomen. Met dit akkoord blijft Schiphol een aantrekkelijke plek om te werken en wordt de kwaliteit van werk structureel verder verbeterd. Het akkoord bestaat uit twee onderdelen: enerzijds het verlengen en vervolgens afbouwen van de arbeidsmarkttoeslag en anderzijds structurele acties en afspraken over werk op Schiphol. Het akkoord wordt door de vakbonden voorgelegd aan hun leden.

Alle medewerkers op Schiphol zijn ongelofelijk belangrijk om reizigers een fijne ervaring te bieden. Wij vinden dat iedereen op Schiphol een leefbaar loon moet kunnen verdienen en dat Schiphol een plezierige en inspirerende plek moet zijn om te werken. Goede arbeidsvoorwaarden en gezonde en veilige arbeidsomstandigheden horen daarbij. Dit akkoord levert daar een belangrijke bijdrage aan.

Esmé Valk, HR Directeur bij Royal Schiphol Group

Er ligt een mooi en zelfs verbeterd akkoord, dat grote groepen werknemers op Schiphol voor een langere periode perspectief biedt. De arbeidsmarkttoeslag blijft nog een jaar intact, dat kan zo’n 200 euro per maand schelen. Daarnaast bevat het akkoord ook belangrijke afspraken over het verlagen van de werkdruk en een betere werk-privébalans. Er komen betere roosters én een recht op onbereikbaarheid. We zijn hier tevreden over.

Erik Maas, onderhandelaar CNV Vakmensen

Author

Comments are closed.