Taxichauffeurs dreigen naar de rechter te stappen als diverse straten daadwerkelijk afgesloten worden.Foto: Pixabay/Edward Lich

Het gerechtshof Amsterdam doet dinsdag nog geen uitspraak in de zaak over de zelfstandigheid van Uber-chauffeurs. Het gerechtshof meldt eerst vragen te stellen aan de Hoge Raad voordat het uitspraak doet. De vragen gaan over de rol van het ondernemerschap bij het beoordelen van een arbeidsrelatie en over de procedure die gevolgd moet worden om zo’n relatie voor een groep werkenden te kunnen vaststellen.

Zo wil het gerechtshof meer uitleg over een eerdere uitspraak van de Hoge Raad over bezorgers van maaltijdbezorgingsbedrijf Deliveroo in maart. De hoogste rechter vond toen dat bezorgers werknemers waren en geen zelfstandige ondernemers. Maar het hof stelt nu dat als rechters dit oordeel te letterlijk interpreteren, de ene Uber-chauffeur een arbeidsovereenkomst zou hebben en de andere niet. Het gerechtshof wil weten of dit de bedoeling was van de Deliveroo-uitspraak.

De andere vraag gaat over de wet op basis waarvan FNV beargumenteert dat alle Uber-chauffeurs werknemer zijn en daarmee onder de taxi-cao vallen. Het gerechtshof wil van hogere rechters weten of deze wet, waarmee cao’s algemeen verbindend zijn voor hele groepen werkenden, in dit geval geschikt is of niet. Sommige taxichauffeurs rijden naast hun werk voor Uber namelijk ook ritten als zelfstandige ondernemer.

Ondernemerschap Maurits Schönfeld, directeur van Uber Noord-Europa, is blij dat de kwestie ondernemerschap een belangrijke rol speelt tijdens het hoger beroep. “Het is goed en belangrijk dat het gerechtshof het ondernemerschap van chauffeurs in het tussenvonnis expliciet bevestigt”, zegt hij daarover tegen TaxiPro. “Ook in het vervolg van deze zaak blijft het cruciaal dat chauffeurs hun stem kunnen laten horen, omdat 94 procent van de chauffeurs zelfstandig taxiondernemer wil blijven. Voor hen hopen we dat er snel duidelijkheid komt.”

FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha vindt het jammer dat er nog geen uitspraak komt, maar hij begrijpt wel dat het hof eerst vragen wil stellen. “Het zal wel leiden tot het nog langer in stand blijven van deze schijnconstructie”, reageert hij. Volgens hem concludeert het hof dat de chauffeurs werknemer zijn.

Schijnzelfstandigheid FNV spande een rechtszaak aan tegen Uber omdat de vakbond vindt dat er sprake is van schijnzelfstandigheid. De bond stelt dat chauffeurs praktisch gezien werknemers zijn, maar niet hetzelfde loon en andere voordelen krijgen als werknemers, zoals doorbetaling van loon bij ziekte. Uber ziet de chauffeurs echter als zelfstandig ondernemers en wil dat zij zelfstandigen blijven. Twee jaar geleden bepaalde een rechter dat Uber zijn chauffeurs in dienst moet nemen en dat ze vallen onder de taxi-cao. Uber ging in hoger beroep.

Lees ook:

Uber-baas Maurits Schönfeld: ‘We zullen recht doen aan de uitspraak’ Uber-bestuurder waarschuwt EU: nieuwe platformrichtlijn leidt tot banenverlies

Author

Comments are closed.