Persbericht

Gepubliceerd: 3 oktober 2023Laatste wijziging: 3 oktober 2023

Vanaf 5 oktober tot en met 16 november liggen plannen ter inzage over fietsparkeren in de Haagse wijk Duinoord. De gemeente hecht waarde aan nieuwe fietsparkeerplekken om de kwaliteit van de openbare ruimte te behouden. De wijk is nauw betrokken bij de nieuwe plannen. Door 36 parkeerplekken voor auto’s te verwijderen, worden 466 fietsparkeerplekken gecreëerd.  

Wethouder Robert van Asten: ‘‘Fietsen is gezond, goed voor het milieu en vaak het snelste vervoersmiddel in de stad. Daarom maken we in Den Haag ruim baan voor de fiets. Bijvoorbeeld door goede fietspaden aan te leggen en door het versterken van de veiligheid voor onze fietsers. Ook zetten we vol in op de beschikbaarheid van parkeerplekken voor fietsen. Dit voorkomt dat straten er rommelig uitzien en dat mensen worden gehinderd door fietsen die op de stoep staan. Het is daarom een mooie stap dat we nu de plannen voor fietsparkeren in Duinoord ter inzage kunnen leggen.’’    Participatie  De keuze om in Duinoord fietsparkeren te verbeteren is onder andere gebaseerd op de resultaten uit een bewonersenquête voor de wijkagenda Duinoord 2021-2025. Uit dit onderzoek bleek dat er overlast wordt ervaren van geparkeerde fietsen op de stoep.   

Er is participatietraject georganiseerd van mei 2022 tot en met februari 2023. Tijdens dit traject zijn meerdere contactmomenten geweest met de wijk. In samenspraak met bewoners en ondernemers zijn de plekken aangewezen om meer ruimte te maken voor fietsparkeren.  

Proces De plannen zijn van 5 oktober tot en met 16 november in te zien. Dit kan vanaf 5 oktober onder meer via denhaag.nl/duinoordfietst. Ook worden er twee inloopmomenten georganiseerd. De gemeente gaat bewoners en ondernemers middels een flyer uitnodigen.   

 Een zogeheten zienswijze kan worden ingediend door:  

Een e-mail te sturen naar duinoordfietst@denhaag.nl onder vermelding van ‘zienswijze Voorontwerpen’.  

Een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders;  

Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag, onder vermelding van ‘Zienswijze Voorontwerpen wijkanalyse fietsparkeren Duinoord’.  

Telefonisch de zienswijze te bespreken met een medewerker van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling; hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met het secretariaat van DSO/portefeuille projecten, bereikbaar via telefoonnummer 14 070.  

Na de inspraakperiode worden de zienswijzen voorzien van een reactie door de gemeente. Indien daar aanleiding toe is, kan het zogeheten concept voorontwerp worden aangepast naar aanleiding van de inspraakreacties.  Gedurende het vervolgproces wordt nauw contact onderhouden met bewoners en ondernemers en worden zij geïnformeerd over de ontwikkelingen.   

Author

Comments are closed.