Persbericht

Gepubliceerd: 29 september 2023Laatste wijziging: 29 september 2023

Uit onderzoek dat de gemeente Den Haag heeft laten uitvoeren blijkt dat in het zogeheten ‘Central Innovation Disctrict (CID)’ voldoende ruimte is voor maatschappelijke voorzieningen. Dat is het gebied tussen Den Haag Centraal, station Hollands Spoor en Laan van NOI. Daarmee zijn de voorzieningen er nog niet. De komende jaren zullen deze stap voor stap in het gebied moeten komen.

“Ik ben blij met de positieve resultaten van dit onderzoek, maar nu komt de belangrijkste fase. We moeten samen met de stad ervoor zorgen dat die voorzieningen er komen.”, zegt wethouder Robert van Asten van Stedelijke Ontwikkeling.

“Met ontwikkelaars maken we afspraken over hoe we voldoende ruimte voor groen, winkels, horeca, maar ook voor bijvoorbeeld scholen of huisartsen reserveren. Als gemeente doen we dat op onze eigen grond ook.”Naar verwachting groeit Den Haag tot 2040 met 70.000 inwoners. Samen met marktpartijen wil de gemeente daarom jaarlijks 4.000 woningen bouwen. Dat gebeurt vooral in drie grote ontwikkelgebieden: het CID, de Binckhorst en Zuidwest. Het stadsbestuur wil echter niet alleen woningen bouwen. Om de stad leefbaar te houden moeten er onder andere voldoende sportplekken, scholen en bibliotheken zijn. Dit worden maatschappelijke voorzieningen genoemd.

Leefbare stad

“We willen Den Haag ook in de toekomst een leefbare stad houden. We bouwen niet alleen woningen, we bouwen wijken. Haagse wijken. Mensen moeten in de buurt kunnen sporten, naar de bibliotheek kunnen of zorg kunnen krijgen.”, stelt wethouder Van Asten. Hij vervolgt: “In het CID komen meer woningen, meer banen en meer studenten. Dat is goed voor de werkgelegenheid in de stad, maar het betekent ook dat het druk wordt. Daarom moet in plannen van gemeente en ontwikkelaars ruimte gemaakt worden voor voorzieningen. Alleen zo kunnen we als stad verantwoord groeien.”

Het voorzieningenonderzoek CID onderzocht hoe veel voorzieningen er nodig zijn als het CID groeit, of daar voldoende ruimte voor is en hoe de gemeente daarop kan sturen. Vandaag is dit onderzoek door het stadsbestuur aangeboden aan de gemeenteraad.

Impressie van de groene kade in Laakhavens Lange adem

Het CID is nu al een van de belangrijkste knooppunten van de stad. In dit gebied tussen de intercitystations werken op dit moment ongeveer 90.000 mensen en wonen 50.000 mensen. Meer dan 30.000 mensen studeren er. Tot en met 2040 worden in het CID naar verwachting nog eens 20.500 woningen en 400.000 m2 kantoren gebouwd.

“Dit is een project van de lange adem. We weten één ding zeker: we weten niet precies hoe Den Haag er over 20 jaar uitziet. Maar we maken wel plannen voor de stad. En daarin reserveren we ruimte voor voorzieningen. Iedereen die in de stad wil bouwen houden we aan die plannen.”, concludeert wethouder Van Asten. “Tegelijkertijd moeten we de komende jaren iedere keer opnieuw kijken wat de stad nodig heeft. Dat geeft ons de ruimte om bij te sturen, mocht dat nodig zijn. Den Haag wordt, zogezegd, niet in één dag gebouwd.”

Het Central Innovation District; het gebied tussen stations Laan van NOI, Hollands Spoor en Centraal Station De komende jaren maakt de gemeente plannen voor verschillende gebieden in Den Haag. Zo bestaat het CID uit meerdere ‘deelgebieden’ met elk hun eigen karakter, zoals Laakhavens, Laan van NOI en de omgeving van Den Haag Centraal. Die plannen worden samen met omwonenden, ondernemers en andere mensen in het gebied gemaakt. Ook wordt in ieder plan ruimte gereserveerd voor voorzieningen in dat specifieke gebied. Uiteindelijk komen in deze plannen de voorwaarden waaraan toekomstige (bouw)projecten moeten voldoen.

Bekijk het voorzieningenonderzoek CID en de bijbehorende evaluatie Nota Haagse Referentienormen hier.

Author

Comments are closed.