Persbericht

Gepubliceerd: 21 september 2023Laatste wijziging: 21 september 2023

Het gebied tussen het Trekvlietplein en de Maanweg in de Binckhorst krijgt een duurzaam warmte- en koudenet met lokale bronnen. Alle nieuwbouw krijgt een aansluiting op dit warmte- en koudenet. Het gaat om 5.000 tot 7.500 woningen en meer dan 110.000 m2 bedrijfsruimte. De combinatie Heijmans-Essent zal het systeem aanleggen en exploiteren.

Tussen het Trekvlietplein en de Maanweg wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk gebouwd. In de ondergrond is te weinig ruimte voor een eigen energiesysteem voor elk pand apart. Ook de hoeveelheid duurzame warmte en koude in het gebied is beperkt. Daarom wil de gemeente dat er voor het hele gebied een gezamenlijk systeem voor warmte, koeling en warm kraanwater komt waar alle panden op worden aangesloten. Om een partij te vinden voor de aanleg en exploitatie van het warmte- en koudenet startte de gemeente een Europese aanbesteding. De gemeente gebruikte daarbij de ervaringen van de eerste grote warmte-aanbesteding, die van het energiesysteem in Laakhavens.

Energie uit bodem en water Het energiesysteem van Heijmans-Essent is een warmte- en koudenet met zogenaamde warmte-koudeopslag systemen. De duurzame energie komt uit lokale bronnen. Het gaat om warmte en koude uit de ondergrond (bodemenergie) en om warmte uit oppervlaktewater en drinkwater (aquathermie). Het is uniek in Nederland dat op deze schaal warmte uit drinkwater wordt gehaald. De energie wordt in de winter gebruikt om de panden te verwarmen en in de zomer om de panden te koelen. En daarnaast voor warm water uit de kraan.

Wethouder Arjen Kapteijns (Duurzaamheid, Energietransitie en Klimaatadaptatie)

Het is heel mooi dat we voor dit deel van de Binckhorst daadwerkelijk een duurzaam energiesysteem kunnen realiseren. En dat bewoners en ondernemers in de wijk straks schone, hernieuwbare en betaalbare energie gebruiken. Dit is goed voor de energietransitie in de stad.WarmteleverancierDe keus is gevallen op Heijmans-Essent (waarin beide organisatie een 50% aandeel hebben), omdat hun energiesysteem het meest duurzaam is. Dat wil zeggen: de laagste CO2-uitstoot heeft. Daarnaast heeft Heijmans-Essent een sterke aanpak om klanten te informeren over het beste gebruik van het energiesysteem en om klanten tevreden te houden. Bij de aanbesteding was verder de betaalbaarheid van het warmtesysteem essentieel. De bewoners krijgen een speciaal verbruikstarief voor de warmte. Dit tarief is gebaseerd op de werkelijke kostprijs van de warmte. Die is veel lager dan de huidige warmtetarieven van de Autoriteit Consument en Markt die nog op gasgestookte warmte zijn gebaseerd. De leverancier mag het warmte- en koudenet 30 jaar exploiteren. Deze 30-jarige concessie gaat na vijftien jaar in.

Dit project past in de strategische richting van Heijmans om ook breder in de energieketen actief te zijn. Niet alleen ontwerpen, realiseren en onderhouden wij energiesystemen, we gaan dit energiesysteem nu ook exploiteren met onze partner, Essent. Zo creëren we samen een gezonde leefomgeving,’ zegt Maarten Kokshoorn, Manager Energie bij Heijmans. We zijn trots om samen met onze partner, Heijmans, voor de inwoners van Den Haag een belangrijke rol in de warmte- en koudevoorziening te mogen spelen. Met dit project voegen wij in Nederland een innovatie toe, ontworpen door ons moederbedrijf E.ON. Deze innovatie optimaliseert energiestromen en draagt direct bij aan de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen terwijl de energierekening betaalbaar blijft. Op die manier dragen we vanuit Essent bij aan het versnellen van de energietransitie,’ zegt Resi Becker, CEO bij Essent.

Author

Comments are closed.