Persbericht

Gepubliceerd: 15 september 2023Laatste wijziging: 15 september 2023

Het kruispunt van de Rijswijkseweg met de Neherkade is door gemeente Den Haag aanzienlijk verkeersveiliger gemaakt. De gemeente Den Haag heeft onder meer de rijstrookindeling en de verkeerslichten aangepast. Met de doorgevoerde verbeteringen is het de verwachting dat het aantal ongevallen significant daalt. Het kruispunt was namelijk een zogeheten blackspot. Dit zijn locaties waar de afgelopen drie jaar meer dan zes letselongevallen zijn gebeurd.

Fietsers en wandelaars die op de Rijswijkseweg de stad uit de Neherkade over staken, kwamen in het verleden meerdere malen in botsing met auto’s die vanaf dezelfde kant de Neherkade opdraaiden. Beide hadden op hetzelfde moment een groen verkeerslicht. Omdat het een gecombineerde rijstrook was voor afslaande- en rechtdoorgaande auto’s, was ook geregeld getoeter te horen van ongeduldige automobilisten. De gemeente Den Haag heeft daarom besloten om dit kruispunt aan te pakken.

Wethouder Robert van Asten: ‘‘We werken keihard om de verkeersveiligheid te versterken, het aantal verkeersslachtoffers moet namelijk naar beneden. De aanpak van blackspots is hierbij ontzettend belangrijk. Ik ben blij dat we het kruispunt van Rijkswijkseweg met de Neherkade veiliger hebben gemaakt. We gaan niet stilzitten en ook de komende tijd blijven we blackspots aanpakken.’’ Aanpassen rijstrookindeling   Om de situatie te verbeteren, is recent de rijstrookindeling aangepast. Hierdoor krijgen fietsers en de afslaande automobilisten niet meer op hetzelfde moment groen. Daarnaast hebben voetgangers en fietsers door het opnieuw afstellen van de verkeersregelinstallatie vaker groen en is de wachttijd aanzienlijk afgenomen. Het kruispunt is hiermee een stuk fietsvriendelijker, overzichtelijker, rustiger en veiliger geworden.

Uitvoeringsplan verkeersveiligheid Om structureel en gestructureerd de verkeersveiligheid te verbeteren, heeft de gemeente Den Haag het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2023-2026 gemaakt. Het programma is opgesteld aan de hand van meerdere thema’s. Voorbeelden van deze thema’s zijn veilige infrastructuur voor fietsers en voetgangers, veilige snelheden, verkeersveilig gedrag aanleren en ongewenst en asociaal verkeersgedrag afleren. In totaal wordt ruim 25 miljoen euro uitgetrokken voor het programma.

Author

Comments are closed.