Persbericht

Gepubliceerd: 13 september 2023Laatste wijziging: 13 september 2023

 De provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag hebben afspraken gemaakt over boscompensatie in verband met de aanleg van een 2e watertoevoer in het Haagse Molenvlietpark. De gemeente en de provincie gaan samenwerken om de natuurwaarden in de Vlietzone en tussen de vliet en het Molenvlietpark verder te versterken, bovenop de compensatie zoals al opgenomen in de omgevingsvergunning kappen. De provincie had eerder bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning. Dit bezwaar is door de gemeente ongegrond verklaard. Door de nieuwe afspraken over boscompensatie heeft de provincie besloten om niet in beroep te gaan.      

Wethouder Arjen Kapteijns: ‘‘Ik ben blij dat we samen met de provincie tot een gezamenlijke aanpak zijn gekomen. Beide partijen onderschrijven het belang van waterveiligheid en de natuur in het gebied. De komende tijd blijven we constructief met elkaar in overleg om dit project tot een goed einde te brengen. Gedeputeerde Berend Potjer: “Dit is een mooi voorbeeld van hoe je als provincie en gemeenten constructief samenwerkt en verschillende belangen in balans brengt. Wij zijn positief over hoe de gemeente de bos- en natuurcompensatie oppakt, aantasting van het bos tussen de vliet en het Molenvlietpark zoveel mogelijk voorkomt en hoe zij de natuur willen versterken.’’ 2e watertoevoer    In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland is in het Molenvlietpark een waterberging aangelegd in de vorm van vijvers. Deze vijvers zijn met elkaar verbonden. Als er veel regen valt in Den Haag en omgeving kan het Molenvlietpark tijdelijk veel water uit de Vliet opvangen, zodat elders problemen met wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.    

Om te zorgen dat de waterberging zich met water kan vullen, is volgens het door het Hoogheemraadschap van Delfland opgestelde projectplan Waterwet een 2e watertoevoer nodig. Deze toevoer wordt een waterverbinding tussen de Vliet en de waterberging. Om de 2e toevoer te realiseren worden onder meer kabels en leidingen verplaatst, de oeverbescherming langs de Vliet vervangen en is het verwijderen van bomen onvermijdelijk. Het gebied wordt heringericht met o.a. natuurvriendelijke oevers en ter compensatie wordt elders in het gebied nieuw bos aangelegd. Zie voor meer informatie: https://bereikbarestad.denhaag.nl/werkzaamheden/molenvlietpark-aanleg-2e-watertoevoer/aanleg-2e-watertoevoer-molenvlietpark-werkzaamheden/

Foto: Jurriaan Brobbel

Author

Comments are closed.