Persbericht

Gepubliceerd: 29 augustus 2023Laatste wijziging: 30 augustus 2023

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA en DENK gaan met elkaar onderhandelen over het formeren van een nieuwe coalitie in Den Haag. Dat adviseert verkenner Arie Slob vandaag aan de Haagse gemeenteraad. Slob was aangesteld om te onderzoeken welke mogelijkheden er waren om te komen tot een meerderheidscoalitie.

Arie Slob. Foto: ANP Slob heeft uitgebreid met de 6 partijen gesproken over de gewenste bestuurscultuur van de mogelijk te vormen coalitie. Ook is er gesproken over de inhoudelijke wensen en bedenkingen met betrekking tot het vormen van een coalitie. ‘Alle partijen die in deze samenstelling aan tafel zitten, hebben aangegeven dat ze kansen zien en de wil hebben om er samen uit te komen,’ aldus Slob. ‘Dat stemt mij hoopvol. Want deze stad verdient een stabiel en effectief stadsbestuur.’

Anderhalve week geleden constateerde Slob dat er tussen de partijen Hart voor Den Haag, VVD, Partij voor de Dieren, Denk, SP en CU/SGP onvoldoende vertrouwen was om daadwerkelijk tot onderhandelen over te gaan. Hierover heeft hij de gemeenteraad diezelfde middag geïnformeerd. De meest voor de hand liggende combinaties, een 3 partijencoalitie met Hart voor Den Haag, D66, VVD of de huidige coalitiepartijen met Hart voor Den Haag, waren al eerder afgevallen.

Kort na het verschijnen van het advies van Slob, om met zes partijen onderhandelingen te starten, heeft burgemeester Jan van Zanen de dertien fractievoorzitters van alle partijen bijeengeroepen om de vervolgstappen te bespreken.

Tijdens dit overleg is besloten dat:

De onderhandelingen zo spoedig mogelijk worden gestart en dat daarvoor vanuit de gemeente de nodige ambtelijke ondersteuning wordt geboden.Op voordracht van de zes betrokken fractievoorzitters Arie Slob het onderhandelingsproces zal leiden. Burgemeester Jan van Zanen: “Het is goed dat er een volgende stap is gezet in de vorming van een nieuwe coalitie. De stad Den Haag verdient dat het proces snel wordt afgerond.”

Het verslag van Slob en de bijbehorende gespreksverslagen zijn hier te vinden.

Author

Comments are closed.