inwoners ontmoeten er leeftijdsgenoten, feesten erop los en maken er herinneringen voor het leven. Daarnaast kenmerken de samenkomsten zich door de ontgroeningen. Waar we het over hebben? Haagse studentenverenigingen! De eerste studentenverenigingen van het land zagen er heel anders uit dan de huidige verenigingen. Kijk maar eens mee.

Flashback naar het Europa van de middeleeuwen. Want ja, we moeten zo ver terug in de tijd als we willen kijken naar de herkomst van studentenverenigingen, meldt IsGeschiedenis. De historici van de website geven aan dat studenten zich toen al verzamelden in clubs en genootschappen. Studenten in Italië organiseerden zich in zogeheten nationes of naties. Die werden gevormd aan de hand van het land of de streek van afkomst.

Nationes in Leiden

Ook in ons land kwamen de nationes en naties. De Nederlandse stad die de primeur had, was Leiden. De stad waar ook de eerste universiteit van het land werd geopend in 1575. IsGeschiedenis meldt dat bijvoorbeeld Gelderse, Friese of Hollandse studenten samenkwamen. Aan de hand van je afkomst werd je dus ingedeeld in een groep.

Wel ontgroening, geen lid

In de loop der jaren waren er steeds minder nationes en kwam er een nieuw soort vereniging: groensenaten. Dit waren kleine groepjes van ouderejaars die volgens IsGeschiedenis ongevraagd eerstejaars kozen om een ontgroening te doen. Nadat ze die voltooid hadden, waren ze geen lid van de groep, maar werden daarna wel gezien als ‘volwaardige student’.

De groensenaten waren het overigens oneens met veel onderdelen van het studentenleven. Volgens Erfgoedhuis Zuid-Holland vonden de groensenaten het onzin dat Latijn de voertaal bij veel universiteiten was en waren ze ook tegen het geven van examens.

De eerste échte studentenvereniging

Hoewel de nationes en groensenaten voor een deel lijken op studentenverenigingen, zijn ze toch niet exact hetzelfde. Dat bleek wel toen op 4 februari 1815 de eerste échte studentenvereniging van Nederland werd opgericht: het Groningse Vindicat. De leden van Vindicat waren het niet eens met de willekeur van de groensenaten en wilden niet meer dat er aparte groepen waren per afkomst. Iedereen mocht lid worden. Zo werd de studentenvereniging geboren!

De oudste van Den Haag

In Den Haag is de Haagsche Studenten Vereeniging één van de oudste van de stad. De vereniging werd in 1929 opgericht en is sindsdien niet meer weg te denken uit de stad. Ze bevinden zich in een monumentaal herenhuis tegenover het Vredespaleis. De locatie heeft een ingebouwde bar, waardoor je na een avond zuipen zo je bed in kan rollen. Dat is toch ideaal?! Ben je van plan lid te worden? Inschrijven kan op de website tot 8 september, dus wacht niet te lang!

Lees ook:

Comments are closed.