Persbericht

Gepubliceerd: 25 augustus 2023Laatste wijziging: 25 augustus 2023

De leden van de Haagse gemeenteraad hebben vrijdagochtend ruim 54 kilo zwerfvuil en 1921 sigarettenpeuken van het strand geraapt. Ook vonden de raadsleden een aantal bijzondere items, zoals een afgedankte strandstoel, een plastic kinderbadje en een kanten mutsje dat herkend werd als Scheveningse klederdracht. Burgemeester Jan van Zanen gaf het startschot voor de opruimactie.

Raadsleden rapen zwerfafval op het strand. Foto: Frank Jansen De raadsleden gingen onder begeleiding van de organisatie TrashUre Hunt op het strand van Scheveningen aan de slag. Medewerkers van de Haagse Straatorganisatie waren ook aanwezig met enkele tractors voorzien van beach cleaners. Zij vertelden hoe ze deze apparaten gebruiken om afval uit het strandzand te zeven. Deze activiteit was onderdeel van de raadsconferentie van de gemeenteraad.

Na afloop van de opruimactie werden de opbrengsten gewogen. Foto: Frank Jansen De raadsconferentie is een jaarlijks terugkerende heidag van de Haagse raad. Deze raadsconferentie met als thema Bouwen aan vertrouwen werd voorbereid door een werkgroep onder leiding van raadslid Hinke de Groot. Er werd onder andere gesproken over de vergaderorde, omgangsvormen, integriteit en partijfinanciën. Deze onderwerpen werden aangedragen in een breed ondersteunde motie van de Partij voor de Dieren die op 29 juni werd aangenomen in de gemeenteraad.

Het was voor het eerst dat er tijdens de raadsconferentie ook een vrijwilligersactiviteit op het programma stond. Ook daar lag een aangenomen motie aan ten grondslag van de SP en Hart voor Den Haag. Deze partijen deden in november 2021 het voorstel om voortaan een gezamenlijke vrijwilligersactiviteit in te plannen om de onderlinge samenwerking te versterken.

Foto: Frank Jansen Jan van Zanen blikt terug op de raadsconferentie: “Er is veel gebeurd het afgelopen jaar. De raad heeft daarom zichzelf een belangrijke opdracht meegegeven: “Bouwen aan vertrouwen”. Het was de eerste keer dat we met de raad in déze samenstelling het gesprek daarover zijn aangegaan. Het was een goede sessie en belangrijk om vandaag op deze manier tijd te besteden aan elkaar, los van de actuele politieke agenda, en los van besluitvorming op voorstellen of moties in een vergadersetting. Ik ben ervan overtuigd dat deze bijeenkomst een bijdrage heeft geleverd aan het herstel van vertrouwen binnen de raad. Het was een openhartig en eerlijk gesprek en daarmee een stap in de goede richting. Er blijft werk aan de winkel.”

Author

Comments are closed.