De Mobiliteitsalliantie vraagt het Rijk mobiliteit betaalbaar te houden en extra in te zetten op verduurzaming.Foto: Shutterstock/Edwin Muller Photography

De Mobiliteitsalliantie roept de politiek op de rol van mobiliteit te verankeren in de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen (november) en uiteindelijk ook in het regeerakkoord. Een greep uit de concrete voorstellen die ze doen aan het Rijk: onderzoek naar de spreiding van reizigersstromen en miljarden extra euro’s om mobiliteit te verduurzamen.

In de Mobiliteitsalliantie werken 25 vervoerspartijen met elkaar samen, waaronder Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), ANWB, NS, de RAI Vereniging, Schiphol en de BOVAG. Zij stellen een mix van maatregelen voor die de bereikbaarheid en de betaalbaarheid van duurzame mobiliteit moeten verbeteren.

Verduurzaming De Mobiliteitsalliantie vraagt het Rijk onder meer te investeren in de verduurzaming van mobiliteit. Bijvoorbeeld door het gebruik van emissieloze auto’s te stimuleren. Maar ook via het faciliteren van multimodale oplossingen, waardoor onder meer forenzen (voor een deel van de reis) eerder kiezen voor het ov, lopen, of deelmobiliteit. ‘Tot nu toe werd slechts een klein gedeelte van de gelden uit het Klimaatfonds uitgetrokken voor de verduurzaming van mobiliteit, terwijl in het Klimaatakkoord is afgesproken dat mobiliteit 12 procent van de CO2-reductie realiseert.’

Marga de Jager, CEO van de ANWB en voorzitter van de Mobiliteitsalliantie: “Ons streven is om van elke kilometer een betaalbare, duurzame kilometer te maken én om Nederland in die ambitie mee te krijgen. Daarvoor zijn miljarden euro’s extra nodig.”

Nabijheid Ook zou de nabijheid een integraal onderdeel moeten worden van ruimtelijke ordeningsvraagstukken. ‘Wanneer mensen dichter bij huis toegang krijgen tot voorzieningen, werk en recreatiegebieden, hoeven zij minder (ver) te reizen. Het slim inrichten van gebieden en het organiseren van een efficiënt mobiliteitssysteem gaan hierbij hand in hand.’

Het Rijk moet er volgens de Mobiliteitsalliantie bovendien alles aan doen om verdere verschraling van het OV te voorkomen. ‘Sta de sector bij door de set aan maatregelen uit te voeren die vervoerders, decentrale overheden en het ministerie van IenW eerder dit jaar met elkaar opstelden tijdens de bestuurlijke conferentie op 16 februari. Denk aan het ontwikkelen van een ‘groen kaartje’ door vervoerders, het verhogen van de diverse rijksuitkeringen voor het OV, het treffen van fiscale maatregelen die OV-gebruik stimuleren en minimaal het OV fiscaal gelijk te trekken met andere modaliteiten en het uitstellen van de herijking van het OV-product voor studenten.’

Cruciale rol Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen is de verwachting dat onder meer woningbouw, stikstof en de klimaatopgave centrale thema’s worden. Mobiliteit speelt bij al die thema’s een cruciale rol. “We vragen politieke partijen om bij al deze centrale thema’s ook rekening te houden met het belang van mobiliteit en dit een plek te geven in hun verkiezingsprogramma en daarna in het regeerakkoord”, aldus De Jager.

Lees ook:

Bolt en Wallbox kondigen partnerschap aan: ‘Willen EV-adoptie versnellen’ Louwman en Noot elektrificeren Haags Wmo-vervoer

Author

Comments are closed.