Persbericht

Gepubliceerd: 14 augustus 2023Laatste wijziging: 21 augustus 2023

Arie Slob, aangesteld om de mogelijkheden voor een meerderheidscoalitie in de Haagse gemeenteraad te verkennen, heeft vanmiddag zijn bevindingen en aanbevelingen gepresenteerd. In zijn verslag gaat hij in op varianten voor meerderheidscoalities en benadrukt hij ook het belang van verbeterde onderlinge verhoudingen en herstel van vertrouwen.

De meest voor de hand liggende en genoemde combinaties – een driepartijencoalitie met Hart voor Den Haag, D66, VVD of de huidige ‘rompcoalitie’ aangevuld met Hart voor Den Haag – zijn niet mogelijk gebleken door de tegengestelde opstelling van Hart voor Den Haag en D66. Daarmee blijven er nog twee meerderheidsvarianten over. Slob adviseert een verlengde verkenning waarin deze overgebleven meerderheidsvarianten met betrokken partijen afzonderlijk worden besproken en op haalbaarheid onderzocht.

De eerste variant omvat een beoogde samenwerking tussen Hart voor Den Haag, VVD, Partij voor de Dieren, Denk, SP en CU/SGP. Mocht dit niet tot overeenstemming leiden, dan kan een tweede variant worden uitgewerkt waarbij D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Partij voor De Dieren, Denk, SP, CU/SGP en HSP tot een coalitie moeten komen. De gesprekken in de verlengde verkenning moeten zich richten op onderwerpen als belangrijke partijwensen, bestuurscultuur, mogelijke hindernissen en gemeentefinanciën.

De adviezen van Arie Slob vormen een leidraad voor de gemeenteraad om verdere stappen te zetten in de richting van een stabiele en effectieve coalitie. De fractievoorzitters van alle partijen in de Haagse Gemeenteraad komen begin van de avond onder leiding van de burgemeester bij elkaar om de vervolgstappen te bepalen naar aanleiding van dit advies.

Het verslag van Arie Slob en de gespreksverslagen van de afgelopen periode zijn op het RIS terug te lezen. (link)

Author

Comments are closed.