De gemeente Hollands Kroon is bereid het leerlingenvervoer door een deskundige te laten beoordelen, op het moment dat er een nieuwe aanbesteding wordt uitgeschreven voor dit type vervoer. Dat laat het college van burgemeester en wethouders (B&W) weten in de beantwoording op schriftelijke vragen, die door een zestal partijen zijn gesteld. De beoordeling moet antwoord geven op de vraag of het vervoer past bij de beperkingen van de te vervoeren leerlingen.

“Wanneer er sprake is van een nieuwe aanbesteding, zijn we bereid om specifieke aandacht te besteden aan dit onderdeel”, zegt het college daarover. Wel tekent de stadsregering daarbij aan dat de aanbesteding vorig jaar zomer is afgerond en dat Noot Personenvervoer voor de komende vijf jaar verantwoordelijk is voor de uitvoering van het leerlingenvervoer.

Daarnaast acht het college de Edese personenvervoerder capabel genoeg om de eigen boontjes te doppen. “Wij zijn van mening dat Noot deze beoordeling heel goed zelf kan uitvoeren. Zij zijn namelijk gekwalificeerd om alle leerlingen te vervoeren, waaronder leerlingen met een beperking. Zij dienen zich daarbij te houden aan alle geldende veiligheidseisen. Wij hebben verder geen signalen ontvangen die dit weerspreekt en zien hiervoor geen aanleiding.”

Onveilig VVD, CDA, Lada&Anders!, D66, PvdA en Onafhankelijk Hollands Kroon stelden deze vragen nadat twee bezorgde vaders tijdens het raadscafé (half april) hebben aangegeven het leerlingenvervoer als onveilig te ervaren. De dochters van beide vaders hebben epilepsie en kunnen dagelijks meerdere aanvallen krijgen. Bij een epileptische aanval moet er direct medicatie toegediend worden, iets wat de chauffeurs van leerlingenvervoerder Noot volgens beide ouders niet bevoegd toe zijn. Ongeveer elf kinderen met epilepsie maken in Hollands Kroon gebruik van leerlingenvervoer.

De zes partijen wilden daarom weten of het college acties heeft ondernomen die ervoor zorgen dat leerlingen met epilepsie op een veilige manier naar school kunnen worden gebracht. “Voor deze specifieke gevallen is in overleg met Noot gezorgd voor een vaste chauffeur”, zo luidt het antwoordt van de stadsregering. “Wanneer dat niet mogelijk was en een ouder zelf moest rijden, is een hogere kilometervergoeding aangeboden. In uitzonderlijke gevallen is voor een korte periode een andere vervoerder ingezet. Deze extra kosten hebben wij als gemeente voor onze rekening genomen.”

Veiligheidsgordels Ook over veiligheidsgordels in privétaxi’s werd een punt gemaakt. Zo is er om vierpuntsgordels verzocht in plaats van driepuntsgordels, vanwege de veiligheid. “Om tegemoet te komen aan de wensen hieromtrent, hebben wij hier eerder opdracht toe gegeven. De bijkomende kosten komen voor de gemeente”, aldus het college.

Lees ook:

Partijen Hollands Kroon stellen raadsvragen over veiligheid leerlingenvervoer Alkmaars college over verordening leerlingenvervoer: ‘Niet logisch formulering aan te passen’ U las zojuist één van de gratis premium artikelen Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Author

Comments are closed.