Start ontwikkeling keteninformatiesysteem Secure Import

Transport en logistiek zijn kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit. Luchtvracht in het bijzonder, omdat met name hoogwaardige en kostbare producten door de lucht worden vervoerd. Bij het vervoer van en naar Schiphol, hebben logistieke bedrijven en hun medewerkers steeds meer last van criminele activiteiten rond de sector. Vorig jaar scherpten alle luchtvrachtafhandelaars op Schiphol daarom de toegangsregels tot hun voorterreinen aan. Bezoeken van chauffeurs aan de voorterreinen van dnata, KLM Cargo, Menzies Aviation, Swissport en Worldwide Flight Services moeten sindsdien digitaal worden aangemeld via e-Registration.

Het invoeren van Secure Import is één van de projecten binnen SCMP en draagt bij aan de koers dit we met de Cargo Community inzetten: sturen op kwaliteit en voorspelbaarheid. Met dit nieuwe systeem kunnen we goederen die via Schiphol worden vervoerd nu nog beter beschermen tegen diefstal en ondermijning en blijven we een aantrekkelijke mainport waar verladers en expediteurs de voorkeur aan geven om hun hoogwaardige vracht te vervoeren.

Joost van Doesburg, Head of Cargo bij Schiphol

Naar aanleiding van een aantal diefstalincidenten op Schiphol ontwikkelden we met onze partner SmartLOXS en het securitymanagersoverleg op Schiphol een achtstappenplan om diefstal binnen de luchtvrachtketen tegen te gaan. De ACN-pas speelt daarbij een belangrijke rol. De ontwikkeling en implementatie van Secure Import is de laatste stap van het plan waarmee we luchthaven Schiphol een voorloper maken in de strijd tegen ladingdiefstal.

Maarten van As, Managing Director Air Cargo Netherlands

Author

Comments are closed.